Ostrzeżenie przed ryzykiem: Obrót lewarowanymi produktami finansowymi wiąże się z wysokim stopniem ryzyka i nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Straty mogą przewyższać początkową inwestycję. Proszę upewnić się, że w pełni rozumieją Państwo ryzyko i zachowują należytą ostrożność w zarządzaniu ryzykiem.

Definicje
najważniejszych pojęć handlowych

Odkryj bogactwo terminów i definicji finansowych, które powinien znać każdy trader.

Słownik

M

Maturity - Termin zapadalności

Data rozliczenia lub wygaśnięcia instrumentu finansowego.

Mark-to-Market

Proces ponownej oceny wszystkich otwartych pozycji z aktualnymi cenami rynkowymi. Te nowe wartości określają wymogi dotyczące depozytu zabezpieczającego.

Market Risk - Ryzyko rynkowe

Ekspozycja na zmiany cen rynkowych.

Market Maker

Dealer, który regularnie podaje zarówno ceny kupna i sprzedaży i jest gotowy do stworzenia dwustronnego rynku dla każdego instrumentu finansowego.

Margin Call

Żądanie od brokera lub dealera o dodatkowe środki lub inne zabezpieczenie w celu zagwarantowania wyników na pozycji, która poruszyła się przeciwko klientowi.

Manufacturing Production - Produkcja przemysłowa

Mierzy całkowitą produkcję w aspekcie produkcyjnym danych liczbowych dotyczących produkcji przemysłowej. Dane te mierzą jedynie 13 podsektorów, które odnoszą się bezpośrednio do przemysłu. Produkcja przemysłowa stanowi około 80% całkowitej produkcji przemysłowej.

Margin

Wymagany kapitał własny, który inwestor musi zdeponować, aby zabezpieczyć pozycję.