Cảnh Báo Rủi Ro: Giao dịch các sản phẩm tài chính sử dụng đòn bẩy tiềm ẩn mức độ rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Thua lỗ có thể vượt qua vốn đầu tư ban đầu. Vui lòng đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro này và thực hiện các biện pháp thích hợp để quản lý rủi ro của bạn.

FAQ

Tìm câu trả lời cho các câu hỏi phổ biến nhất liên quan đến giao dịch với Tickmill.

Nạp và rút tiền

Khoản tiền gửi tối thiểu cho tất cả các loại tài khoản là 100 USD. Tuy nhiên, để nâng cấp lên được tài khoản VIP, bạn phải đạt được số dư tối thiểu là 50,000 USD.


Chúng tôi xử lý các yêu cầu rút tiền trong vòng 1 ngày làm việc. Thời gian cần thiết để tiền được chuyển đến tài khoản ngân hàng của bạn phụ thuộc vào chính sách từ ngân hàng của bạn. Việc rút tiền của ngân hàng có thể mất từ 3-7 ngày làm việc để tiền được chuyển về tài khoản của khách hàng. Rút bằng thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ có thể mất đến 8 ngày làm việc để tiền được chuyển vào tài khoản của khách hàng.


Chính sách của Tickmill là chỉ xử lý các yêu cầu rút tiền thông qua cùng phương pháp thanh toán mà bạn đã dùng để nạp tiền. Ví dụ, bạn nạp tiền bằng thẻ credit card, thì thẻ sẽ được ghi với số tiền tương ứng số tiền nạp. Thông qua yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể gửi các khoản lợi nhuận qua các phương pháp khác được đăng ký dưới tên bạn.


Vâng, bạn có thể. Tuy nhiên, tại thời điểm chuyển tiền từ tài khoản giao dịch sang Ví, mức ký quỹ tự do (free margin) của bạn phải cao hơn số tiền được được yêu cầu. Tỷ lệ ký quỹ tự do (free margin) được tính bằng vốn (equity) trừ đi tỷ lệ ký quỹ cần thiết (được yêu cầu để giữ lệnh mở).

Nếu bạn không có đủ tỷ lệ ký quỹ tự do này trên tài khoản, việc chuyển tiền từ tài khoản giao dịch sang Ví sẽ không thể thực hiện, cho đến khi khi bạn nhập đúng số tiền chuyển và / hoặc đóng các lệnh đang mở trên tài khoản của mình.

Rút tiền từ Ví Tickmill có thể được yêu cầu bất kỳ lúc nào.