Type:
Bullish Bounce

Các mức chính:
Kháng cự: 0.73087
Pivot: 0.72555
Hỗ trợ: 0.72235

Trường hợp ưu tiên:

Chúng ta có thể thấy rằng giá tuân theo kênh tăng dần trên đường xu hướng hàng ngày và giảm dần trên đường H4. Chúng ta có thể kỳ vọng giá sẽ tăng trở lại từ mức trục phù hợp với dự báo Fibonacci 78.6%, mức thoái lui Fibonacci 78.6% và hỗ trợ kênh tăng dần về phía Mức kháng cự đầu tiên phù hợp với dự báo Fibonacci 61.8% và mức thoái lui FIbonacci 50%.

Kịch bản thay thế:

Ngoài ra, giá có thể tiếp tục đẩy xuống Hỗ trợ thứ nhất phù hợp với dự báo Fibonacci 100%.