TIN TỨC
Loading...

Phân Tích Kỹ Thuật

December 13, 2021

NZDUSD, H4 | Tiềm năng tăng bật lên!

Thêm 9 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 0.68175Pivot: 0.67818Hỗ trợ: 0.67693 Trường hợp ưu tiên: Giá đang hợp nhất trong một tam giác. Chúng t...
December 13, 2021

USDJPY, H4 | Động lực giảm giá

Thêm 9 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Reversal Các mức chính:Kháng cự: 114.372Pivot: 113.784Hỗ trợ: 113.038 Trường hợp ưu tiên: Giá đang trên đà giảm giá. Chúng tôi thấy t...
December 13, 2021

GBPAUD, H4 | Tiếp tục giảm giá

Thêm 9 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Reversal Các mức chính:Kháng cự: 1.85595Pivot: 1.8496Hỗ trợ: 1.83994 Trường hợp ưu tiên: Giá đã thoát ra khỏi ngưỡng hỗ trợ của đường...
December 13, 2021

BTCUSD, H4 | Tiếp tục giảm giá

Thêm 9 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Reversal Các mức chính:Kháng cự: 53612.58Pivot: 51791.83Hỗ trợ: 46979.83 Trường hợp ưu tiên: Giá đang tuân theo ngưỡng kháng cự của đ...
December 10, 2021

XAUUSD, H4 | Động lực tăng giá

Thêm 9 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Breakout Các mức chính:Kháng cự: 1791.774Pivot: 1781.247Hỗ trợ: 1769.55 Trường hợp ưu tiên: Giá đang trên đà tăng và tuân theo đường ...
December 10, 2021

USDJPY, H4 | Động lực tăng giá

Thêm 9 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 113.878Pivot: 113.298Hỗ trợ: 112.749 Trường hợp ưu tiên: Giá đang trên đà tăng. Chúng tôi thấy tiềm nă...
December 10, 2021

GBPJPY, H4 | Khả năng tăng giá trong ngắn hạn

Thêm 9 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự:151.666Pivot: 148.962Hỗ trợ: 148.148 Trường hợp ưu tiên: Giá đang tuân theo ngưỡng kháng cự của đường x...
December 10, 2021

BTCUSD, H4 | Tăng bật trong ngắn hạn

Thêm 9 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 51818.22Pivot: 47023.08Hỗ trợ: 45010.04 Trường hợp ưu tiên: Giá đang tuân theo ngưỡng kháng cự của đườ...
December 09, 2021

XAUUSD, H4 | Động lực tăng giá

Thêm 9 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 1791.371Pivot: 1781.785 Hỗ trợ: 1773.881 Trường hợp ưu tiên: Giá đang trên đà tăng. Chúng tôi thấy tiề...