TIN TỨC
Loading...

Phân Tích Kỹ Thuật

April 01, 2022

GBPCHF, H1 Có Khả Năng Tăng Bật

Thêm 6 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 1.21968Pivot: 1.21369Hỗ trợ: 1.21046 Trường hợp ưu tiên:Giá đang ở mức Pivot, chúng tôi thấy tiềm năng ...
April 01, 2022

EURUSD H4 Tiềm năng tăng giá

Thêm 6 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 1.11886Pivot: 1.10567Hỗ trợ: 1.09501 Trường hợp ưu tiên: Chúng tôi thấy tiềm năng tăng giá trở lại từ ...
April 01, 2022

USDJPY H4 | Tiềm năng cho sự tăng giá

Thêm 6 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 124.623Pivot: 121.237 Hỗ trợ: 119.813 Trường hợp ưu tiên:Trên đường H4, với giá dự kiến sẽ thoát khỏi s...
March 31, 2022

Hợp đồng tương lai vàng, H4 | Tiềm Năng Phá Vỡ

Thêm 6 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Reversal Các mức chính:Kháng cự: 1947.2Pivot: 1938.4Hỗ trợ: 1895 Trường hợp ưu tiên:Giá đã thoát ra khỏi đường xu hướng tăng dần của c...
March 31, 2022

DXY, H4 | Tiềm năng tăng bật

Thêm 6 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 98.308Pivot: 97.72Hỗ trợ: 97.3 Trường hợp ưu tiên:Giá đã tiến gần đến trục. Chúng tôi thấy tiềm năng tă...
March 31, 2022

Vàng đang di chuyển trong phạm vi: Tiếp theo là gì?

Thêm 6 tháng trước Bởi Oleg Svirgun
Vàng đang di chuyển giữa các mức 1976.5 và 1880.0 và nó có thể xuống sâu hơn nữa trong phạm vi này. Giá dầu Brent đã bứt khỏi ngưỡng kháng cự 120.0, n...
March 30, 2022

EURUSD, H4 | Tiềm năng giảm đảo chiều

Thêm 6 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Reversal Các mức chính:Kháng cự: 1.12191Pivot: 1.11375Hỗ trợ: 1.10394 Trường hợp ưu tiên: Chúng tôi thấy tiềm năng giảm đảo chiều giả...
March 29, 2022

DXY, H4 | Tiềm năng đảo chiều ngắn hạn

Thêm 6 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Reversal Các Mức Chính:Kháng cự: 99.709Pivot: 99.383Hỗ trợ: 98.935 Trường hợp ưu tiên:Giá đang tuân theo sự hỗ trợ của đường xu hướng ...
March 28, 2022

ETHUSD, H4 I Tiềm Năng Tăng

Thêm 6 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các Mức Chính: Kháng cự: 3549Pivot: 3248Hỗ trợ: 3013 Trường hợp ưu tiên: Trên đường H4, với việc giá di chuyển trên đám mây I...