TIN TỨC
Loading...

Phân Tích Kỹ Thuật

December 24, 2021

NZDCAD, H4 | Động lượng giảm giá

Thêm 6 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Reversal Các mức chính:Kháng cự: 0.88105Pivot: 0.87698Hỗ trợ: 0.86585 Trường hợp ưu tiên: Giá đang trên đà giảm và tuân theo đường xu...
December 23, 2021

NZDCHF, H4 | Giảm giá tiềm năng

Thêm 6 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Reversal Các mức chính:Kháng cự: 0.63141Pivot: 0.62856Hỗ trợ: 0.62152 Trường hợp ưu tiên: Chúng ta có thể kỳ vọng giá sẽ giảm từ mức ...
December 23, 2021

BTCUSD, H4 | Tiếp tục giảm giá

Thêm 6 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Reversal Các mức chính:Kháng cự: 50648.85Pivot: 48988.55Hỗ trợ: 45667.94 Trường hợp ưu tiên: Giá đang đi vào kênh giảm dần, cho thấy ...
December 23, 2021

AUDJPY, H4 | Nhịp giảm giá!

Thêm 6 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Reversal Các mức chính:Kháng cự: 82.916Pivot: 82.428Hỗ trợ: 81.687 Trường hợp ưu tiên: Giá đang trên đà giảm và có khả năng hình thàn...
December 23, 2021

USDJPY, H4 | Tiềm năng cho sự đảo chiều

Thêm 6 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Reversal Các mức chính:Kháng cự: 114.514Pivot: 114.253Hỗ trợ: 113.681 Trường hợp ưu tiên: Giá đang hợp nhất trong một kênh song song....
December 23, 2021

USDCAD, H4 | Áp lực tăng giá

Thêm 6 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 1.29386 Pivot: 1.28377Hỗ trợ: 1.27664 Trường hợp ưu tiên: Với việc giá bật ra khỏi sự hỗ trợ của đám m...
December 22, 2021

USDJPY, H4 | Tiềm năng cho Dips

Thêm 6 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Breakout Các mức chính:Kháng cự: 114.48Pivot: 114.212Hỗ trợ: 113.57 Trường hợp ưu tiên: Giá có khả năng hợp nhất theo mô hình hai đỉn...
December 22, 2021

BTCUSD, H4 | Tiếp tục giảm giá

Thêm 6 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Reversal Các mức chính:Kháng cự: 50435.42Pivot: 49046.66Hỗ trợ: 45570.23 Trường hợp ưu tiên: Giá đang chuyển động trong một kênh giảm...
December 22, 2021

NZDUSD, H4 | Tiếp tục giảm giá!

Thêm 6 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Reversal Các mức chính:Kháng cự: 0.68321Pivot: 0.67735Hỗ trợ: 0.67025 Trường hợp ưu tiên: Giá đang ở mức Pivot và đang trên đà giảm g...