TIN TỨC
Loading...

Phân Tích Kỹ Thuật

January 04, 2022

BTCUSD, H4 | Động lượng tăng giá

Thêm 5 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính: Kháng cự: 51870.13Pivot:45589.14Hỗ trợ: 43962.81 Trường hợp ưu tiên: Giá đã thoát ra khỏi ngưỡng kháng cự của ...
January 04, 2022

EURAUD, H4 | Giảm giá

Thêm 5 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Reversal Các mức chính:Kháng cự:1.57477Pivot: 1.57094Hỗ trợ: 1.56246 Trường hợp ưu tiên: Giá đang trên đà giảm và tuân theo đường xu ...
January 04, 2022

NZDUSD, H4 | Động lượng tăng giá

Thêm 5 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 0.68223Pivot: 0.67888Hỗ trợ: 0.67692 Trường hợp ưu tiên: Giá đang trên đà tăng và tuân theo đường xu h...
January 04, 2022

USDCAD, H4 I Có khả năng giảm

Thêm 5 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Reversal Các mức chính: Kháng cự: 1.28328Pivot: 1.27628Hỗ trợ: 1.26388 Trường hợp ưu tiên: Với việc giá di chuyển bên dưới đám mây i...
December 31, 2021

NZDUSD, H4 | Tăng bật

Thêm 5 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 0.68676Pivot: 0.68215 Hỗ trợ: 0.67892 Trường hợp ưu tiên: Giá đang trên đà tăng và tuân theo đường xu ...
December 31, 2021

USDJPY, H4 | Tiếp tục tăng giá

Thêm 5 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 115.461Pivot: 115.010Hỗ trợ: 114.711 Trường hợp ưu tiên: Giá đang trên đà tăng và tuân theo đường xu h...
December 31, 2021

AUDUSD, H4 | Giảm giá tiềm năng

Thêm 5 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Reversal Các mức chính:Kháng cự: 0.72895Pivot: 0.72514Hỗ trợ: 0.71737 Trường hợp ưu tiên: Giá đang phản ứng trong một kênh tăng dần, ...
December 30, 2021

BTCUSD, H4 | Động lượng tăng giá

Thêm 6 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 51911.11Pivot: 45664.01Hỗ trợ: 44018.65 Trường hợp ưu tiên: Giá đã thoát ra khỏi ngưỡng kháng cự của đ...
December 30, 2021

NZDUSD, H4 | Tiếp tục tăng giá

Thêm 6 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 0.68677Pivot: 0.68192Hỗ trợ: 0.67883 Trường hợp ưu tiên: Giá đang tuân theo đường xu hướng tăng của ch...