TIN TỨC
Loading...

Phân Tích Kỹ Thuật

February 09, 2022

USDJPY, H4 I Tiếp tục tăng

Thêm 4 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 115.667Pivot: 115.163Hỗ trợ: 114.945 Trường hợp ưu tiên:Với việc giá di chuyển trên đám mây Ichimoku, c...
February 09, 2022

EURUSD , H4 I Tiếp cận Pivot, Tiềm năng Tăng!

Thêm 4 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 1.15831Pivot: 1.1386Hỗ trợ: 1.12675 Trường hợp ưu tiên:Với việc giá di chuyển trên đám mây Ichimoku, ch...
February 09, 2022

AUDJPY, H4 | Tiếp tục tăng giá

Thêm 4 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 82.98Pivot: 82.409Hỗ trợ: 82.181 Trường hợp ưu tiên:Giá đang tuân theo kênh tăng dần, báo hiệu một động...
January 19, 2022

USDJPY, H4 | Xu hướng gấu bao trùm

Thêm 5 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Reversal Các mức chính:Kháng cự: 115.197Pivot: 114.946Hỗ trợ: 114.293 Trường hợp ưu tiên:Giá đang trên đà giảm và tuân theo đường xu h...
January 19, 2022

USDCHF, H4 I Tiềm năng giảm giá

Thêm 5 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Reversal Các mức chính:Kháng cự: 0.92008Pivot: 0.91795Hỗ trợ: 0.91316 Trường hợp ưu tiên: Với việc giá di chuyển bên dưới đám mây ich...
January 13, 2022

BTCUSD, H4 | Tiếp tục giảm giá

Thêm 5 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Reversal Các mức chính:Kháng cực: 45514.76Pivot: 43995.2Hỗ trợ: 40641.22 Trường hợp ưu tiên: Giá đang tuân theo ngưỡng kháng cự của đư...
January 13, 2022

EURUSD, H4 I Đang tiến tới trục Pivot, Có khả năng giảm giá!

Thêm 5 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Reversal Các mức chính: Kháng cự: 1.15137Pivot: 1.14603Hỗ trợ: 1.13846 Trường hợp ưu tiên: Với việc giá tiếp cận mức kháng cự của chỉ...
January 13, 2022

AUDCAD, H4 | Động lượng giảm giá

Thêm 5 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Reversal Các mức chính:Kháng cự: 0.91349Pivot: 0.91066Hỗ trợ: 0.90379 Trường hợp ưu tiên: Giá đang trên đà giảm. Chúng tôi thấy tiềm n...
January 13, 2022

USDJPY, H4 | Tăng bật

Thêm 5 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính: Kháng cự: 114.806Pivot: 114.439Hỗ trợ: 114.312 Trường hợp ưu tiên: Giá đang ở mức xoay vòng. Chúng tôi thấy tiề...