คำเตือนความเสี่ยง: การซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินด้วยมาร์จิ้นมีความเสี่ยงสูงและไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน การสูญเสียอาจเกินมูลค่าการลงทุนเริ่มต้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงและใช้ความระมัดระวังในการจัดการความเสี่ยงของคุณ

ในอุตสาหกรรม
อธิบายคำศัพท์ที่สำคัญ

ค้นพบแหล่งคำศัพท์ทางการเงิน และคำจำกัดความที่เทรดเดอร์ทุกคนควรรู้

คำศัพท์ฟอเร็กซ์

T

Two-Way Price

การแสดงราคา ทั้งราคา bid และราคา offer สำหรับการทำธุรกรรมการเทรดอัตราแลกเปลี่ยน

Turnover

มูลค่าเงินทั้งหมดของธุรกรรมที่ดำเนินการทั้งหมดในช่วงเวลาที่กำหนด / ปริมาณของธุรกรรม

Transaction Date

วันที่ทำรายการซื้อขาย

Transaction Cost

ต้นทุนในการทำรายการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงิน

Trade Balance

ดุลการค้า (Trade Balance, Balance of Trade) คือการเปรียบเทียบระหว่างผลต่างมูลค่าการนำเข้าสินค้า-บริการกับมูลค่าการส่งออกสินค้า-บริการของประเทศ ประเทศที่มีการเกินดุลทางการค้า (การส่งออกสูงกว่าการนำเข้า) เช่นญีปุ่น จะมีแนวโน้มที่จะเห็นสกุลเงินของพวกเขาแข็งค่าขึ้น ขณะที่ประเทศที่มีการขาดดุลการค้า (การนำเข้าที่สูงกว่าการส่งออก) เช่นสหรัฐฯมีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าลง

Tomorrow Next (Tom/Next)

การซื้อและขายสกุลเงินพร้อมกันสำหรับการส่งมอบในวันรุ่งขึ้น

Tick

การเปลี่ยนแปลงของราคาขึ้นลงในแต่ละครั้ง

Technical Analysis

ความพยายามในการคาดการณ์ราคาโดยการวิเคราะห์ข้อมูลตลาด เช่น แนวโน้มราคาย้อนหลังและค่าเฉลี่ย, ปริมาณการซื้อขาย, และจำนวนของสัญญาที่มีการเปิดสถานะค้างอยู่เป็นต้น