คำเตือนความเสี่ยง: การซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินด้วยมาร์จิ้นมีความเสี่ยงสูงและไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน การสูญเสียอาจเกินมูลค่าการลงทุนเริ่มต้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงและใช้ความระมัดระวังในการจัดการความเสี่ยงของคุณ

ในอุตสาหกรรม
อธิบายคำศัพท์ที่สำคัญ

ค้นพบแหล่งคำศัพท์ทางการเงิน และคำจำกัดความที่เทรดเดอร์ทุกคนควรรู้

คำศัพท์ฟอเร็กซ์

C

Candlestick Chart

เป็นประเภทของกราฟที่แสดงราคาเปิด ปิด และสูงสุด ต่ำสุดของช่วงเวลานั้นๆ ถ้าราคาเปิดสูงกว่าราคาปิด ช่องสี่เหลี่ยมระหว่างราคาเปิดและราคาปิดจะมีการแรเงาไว้ ถ้าราคาปิดสูงกว่าก็จะไม่มีการแรเงา

Carry Trade

หมายถึงการขายสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำขณะที่ซื้อสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าพร้อมกัน ตัวอย่างเช่น การเลือกคู่สกุลเงินที่เกี่ยวกับ JPY อย่าง GBP / JPY และ NZD / JPY

Cash Market

เป็นตลาดซื้อขาย future หรือ options

Central Bank

เป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่ควบคุมนโยบายทางการเงินของประเทศ ตัวอย่างเช่น ธนาคารกลางของประเทศอเมริกาคือ Federal Reserve และธนาคารกลางของประเทศเยอรมันคือ Bundesbank

Chartist

เป็นนักลงทุนที่วิเคราะห์แนวโน้มราคาจากกราฟเป็นหลัก หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่านักลงทุนทางเทคนิค

Cleared Funds

เงินที่สามารถใช้ในการเปิดการซื้อขายได้

Clearing

กระบวนการในการดำเนินการซื้อขาย

Closed Position

คือรายการซื้อขายที่ปิดไปแล้ว ซึ่งในการปิดการซื้อขาย นักลงทุนก็จะต้องทำการซื้อหรือขายตรงข้ามกับรายการที่ได้ทำไว้แล้ว (‘square’)

Collateral

หลักทรัพย์ประกัน

Commission

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากโบรกเกอร์

Confirmation

เอกสารที่ยืนยันเงื่อนไขข้อตกลงในการซื้อขาย

Contract

หน่วยมาตรฐานของการซื้อขาย

Counter Currency

สกุลเงินที่เขียนเป็นลำดับที่สองในคู่สกุลเงิน

Counterparty

หนึ่งในผู้ที่มีส่วนร่วมในการซื้อขายรายการทางการเงิน

Country Risk

ความเสี่ยงในการทำธุรกรรมข้ามประเทศซึ่งจะเกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือเงื่อนไขทางการเมือง

Cross Currency Pairs

คู่สกุลเงินที่ไม่มี US dollar เช่น EUR/JPY หรือ GBP/CHF

Currency Pair

คู่สกุลเงินที่ประกอบไปด้วย 2 สกุลเงินโดยทำให้เกิดอัตราแลกเปลี่ยน ตัวอย่างเช่น EUR/USD

Currency Risk

ความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงเรทจากความผันผวนของค่าเงิน

Currency symbols

AUD – Australian Dollar ออสเตรเลีย ดอลลาร์ CAD – Canadian Dollar แคนาดา ดอลลาร์ EUR – Euro ยูโร JPY – Japanese Yen ญีปุ่น เยน GBP – British Pound สหราชอาณาจักร ปอนด์ CHF – Swiss Franc สวิส ฟรังก์

Currency

งินที่ออกโดยรัฐบาลหรือธนาคารกลางซึ่งใช้ในการซื้อขาย

Current Account

ยอดรวมของยอดการค้า (การส่งออกหักการนำเข้าสินค้าและบริการ), รายได้สุทธิ (เช่นดอกเบี้ยและเงินปันผล) และการโอนเงินสุทธิ (เช่นความช่วยเหลือจากต่างประเทศ) ดุลการค้าเป็นองค์ประกอบสำคัญในบัญชีกระแสรายวัน