คำเตือนความเสี่ยง: การซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินด้วยมาร์จิ้นมีความเสี่ยงสูงและไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน การสูญเสียอาจเกินมูลค่าการลงทุนเริ่มต้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงและใช้ความระมัดระวังในการจัดการความเสี่ยงของคุณ

ในอุตสาหกรรม
อธิบายคำศัพท์ที่สำคัญ

ค้นพบแหล่งคำศัพท์ทางการเงิน และคำจำกัดความที่เทรดเดอร์ทุกคนควรรู้

คำศัพท์ฟอเร็กซ์

I

Industrial Production

การวัดมูลค่ารวมของผลผลิตที่ผลิตโดยผู้ผลิต, เหมืองแร่ และสาธารณูปโภค ข้อมูลนี้มีแนวโน้มที่จะตอบสนองต่อการขยายและหดตัวของวัฏจักรธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและสามารถทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญในการจ้างงานและรายได้ส่วนบุคคล

Inflation

สภาพเศรษฐกิจที่ราคาของสินค้าได้เพิ่มสูงขึ้น ทำให้อำนาจการซื้อของประชาชนลดลง

Initial Margin

เงินประกันเริ่มต้นที่ต้องใช้ในการเปิดการซื้อขาย

Interbank Rates

อัตราแลกเปลี่ยน ที่ธนาคารขนาดใหญ่ใช้ทำธุรกรรมระหว่างกัน

Intervention

การดำเนินการโดยธนาคารกลางเพื่อควบคุมมูลค่าของสกุลเงินโดยการแทรกแซงตลาด การแทรกแซงร่วมกันหมายถึงการดำเนินการของธนาคารกลางหลายแห่งเพื่อควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน

Introducing Broker

บุคคลหรือนิติบุคคลที่แนะนำลูกค้าให้มาเปิดบัญชีกับ Tickmill โดยได้รับผลตอบแทนคือค่าธรรมเนียม

ISM Manufacturing Index

ดัชนีที่ประเมินสถานะของภาคการผลิตของสหรัฐอเมริกาโดยการสำรวจผู้บริหารเกี่ยวกับความคาดหวังในการผลิตในอนาคต, คำสั่งซื้อใหม่, จำนวนสินค้าคงคลัง, การจ้างงาน, และการส่งมอบ ค่ามากกว่า 50 บ่งบอกถึงการขยายตัวส่วนค่าต่ำกว่า 50 บ่งบอกว่ามีการหดตัว

ISM Non-Manufacturing

ดัชนีที่ประเมินสถานะของภาคการผลิตของสหรัฐอเมริกาโดยการสำรวจผู้บริหารเกี่ยวกับความคาดหวังในการผลิตในอนาคต, คำสั่งซื้อใหม่, จำนวนสินค้าคงคลัง, การจ้างงาน, และการส่งมอบ ค่ามากกว่า 50 บ่งบอกถึงการขยายตัวส่วนค่าต่ำกว่า 50 บ่งบอกว่ามีการหดตัว