คำเตือนความเสี่ยง: การซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินด้วยมาร์จิ้นมีความเสี่ยงสูงและไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน การสูญเสียอาจเกินมูลค่าการลงทุนเริ่มต้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงและใช้ความระมัดระวังในการจัดการความเสี่ยงของคุณ

ในอุตสาหกรรม
อธิบายคำศัพท์ที่สำคัญ

ค้นพบแหล่งคำศัพท์ทางการเงิน และคำจำกัดความที่เทรดเดอร์ทุกคนควรรู้

คำศัพท์ฟอเร็กซ์

A

Account balance

ยอดคงเหลือในบัญชีสะท้อนถึงเงินทุนในบัญชีของคุณซึ่งไม่รวมกำไร / ขาดทุนจากสถานะที่เปิดในปัจจุบันของคุณ

Account Equity

ส่วนของ balance + กำไร / ขาดทุนที่ยังไม่รับรู้ของสถานะการเทรดที่เปิดอยู่

At or Better

เป็นคำสั่งให้ซื้อหรือขายในราคาที่ต้องการหรือราคาที่ดีกว่านี้

At Best

เป็นคำสั่งที่ส่งให้ Dealer เพื่อทำการซื้อหรือขายในเรทที่ดีที่สุดที่จะสามารถทำได้

Ask (Offer) Price

เป็นราคาตลาดที่แสดงความต้องการขายในสกุลเงินนั้นๆ ในสัญญาแบบ Cross Currency โดยในราคานี้เทรดเดอร์สามารถซื้อสกุลเงินฐาน (base currency) ด้วยจำนวนเงินซึ่งแสดงอยู่ทางด้านขวาของคู่สกุลเงิน ตัวอย่างเช่น ถ้าราคาของคู่ USD/CHF เป็น 1.4527/32 ราคา Ask คือ 1.4532 หมายความว่าท่านต้องใช้เงิน 1.4532 Swiss francs เพื่อที่จะซื้อ 1 US dollar

Arbitrage

เป็นราคาตลาดที่แสดงความต้องการขายในสกุลเงินนั้นๆ ในสัญญาแบบ Cross Currency โดยในราคานี้เทรดเดอร์สามารถซื้อสกุลเงินฐาน (base currency) ด้วยจำนวนเงินซึ่งแสดงอยู่ทางด้านขวาของคู่สกุลเงิน ตัวอย่างเช่น ถ้าราคาของคู่ USD/CHF เป็น 1.4527/32 ราคา Ask คือ 1.4532 หมายความว่าท่านต้องใช้เงิน 1.4532 Swiss francs เพื่อที่จะซื้อ 1 US dollar

Appreciation

การแข็งค่าของสกุลเงินนั้นๆเมื่อมีอุปสงค์มากขึ้น