Cảnh Báo Rủi Ro: Giao dịch các sản phẩm tài chính sử dụng đòn bẩy tiềm ẩn mức độ rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Thua lỗ có thể vượt qua vốn đầu tư ban đầu. Vui lòng đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro này và thực hiện các biện pháp thích hợp để quản lý rủi ro của bạn.

Những thuật ngữ quan trọng nhất được giải thích trong nghành

Khám phá vô số các điều khoản và định nghĩa tài chính mà mọi nhà giao dịch nên biết.

Thuật Ngữ Forex

T

Two-Way Price - Tỉ Giá Hai Chiều

Xuất hiện khi tỷ lệ bid và offer cùng được báo giá cho một giao dịch Forex.

Turnover - Doanh Thu

Tổng giá trị tiền của tất cả các giao dịch được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định; còn được gọi là khối lượng giao dịch.

Transaction Date - Ngày Giao Dịch

Ngày mà giao dịch được thực hiện.

Transaction Cost - Phí Giao Dịch

Chi phí khi mua hoặc bán một sản phẩm tài chính.

Trade Balance - Cán Cân Thương Mại

Đo lường sự khác biệt về giá trị giữa hàng hoá và dịch vụ xuất nhập khẩu. Các quốc gia có thặng dư thương mại (xuất khẩu lớn hơn nhập khẩu), như Nhật Bản, đồng tiền của họ có khuynh hướng lên giá, trong khi các nước có thâm hụt thương mại (nhập khẩu lớn hơn xuất khẩu), như Mỹ, đồng tiền của họ có khuynh hướng giảm giá.

Tomorrow Next (Tom/Next) - Kế Tiếp Ngày Mai (Tom/Next)

Đồng thời mua và bán một loại tiền tệ để giao dịch vào ngày hôm sau.

Tick

Mức thay đổi tối thiểu về giá, tăng hoặc giảm.

Technical Analysis - Phân Tích Kỹ Thuật

Một nỗ lực để dự báo giá bằng cách phân tích dữ liệu thị trường, tức là các xu hướng của giá trong lịch sử và đường trung bình, khối lượng, lãi suất mở, v.v.