คำเตือนความเสี่ยง: การซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินด้วยมาร์จิ้นมีความเสี่ยงสูงและไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน การสูญเสียอาจเกินมูลค่าการลงทุนเริ่มต้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงและใช้ความระมัดระวังในการจัดการความเสี่ยงของคุณ

ในอุตสาหกรรม
อธิบายคำศัพท์ที่สำคัญ

ค้นพบแหล่งคำศัพท์ทางการเงิน และคำจำกัดความที่เทรดเดอร์ทุกคนควรรู้

คำศัพท์ฟอเร็กซ์

F

FX

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ

Futures Contract

สัญญาแลกเปลี่ยนในการซื้อขายที่ราคาและวันเวลาที่ได้กำหนดไว้ ข้อแตกต่างระหว่าง Future และ Forward คือ Future โดยปกติจะเป็น Exchange-Traded Contacts (ETC) ส่วน Forward นั้นจะเป็น Over The Counter (OTC)

Fundamental Analysis

การศึกษาสภาวะเศรษฐกิจและการเมือง เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดการเงินล่วงหน้า

Forward Points

จำนวน pip ที่เพิ่มหรือหักออกจากราคาปัจจุบันเพื่อที่จะคำนวณราคาล่วงหน้า

Forward

อัตราแลกเปลี่ยนที่ระบุไว้ล่วงหน้าสำหรับสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่มีการตกลงกันในในอนาคต โดยพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยระหว่างสองสกุลที่เกี่ยวข้อง

Foreign Exchange – (Forex, FX)

การซื้อขายสกุลเงิน โดยการซื้อหนึ่งสกุลเงิน และขายอีกสกุลเงินหนึ่ง

Flat/square

ศัพท์เฉพาะของดีลเลอร์ใช้เพื่ออธิบายถึง รายการซื้อขายที่หักล้างกัน เช่น คุณซื้อ 500,000 เหรียญแล้วขายได้ 500,000 ทำให้เกิดสถานะหักล้างกันเอง

First In First Out (FIFO)

สถานะของการซื้อขายที่เปิดอยู่จะถูกปิดปิดตามกฎบัญชี FIFO โดยรายการซื้อขายที่เปิดก่อนจะถูกปิดก่อนในกรณีที่มาร์จินไม่พอ

Federal Reserve (Fed)

ธนาคารกลางสหรัฐฯ