Cảnh Báo Rủi Ro: Giao dịch các sản phẩm tài chính sử dụng đòn bẩy tiềm ẩn mức độ rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Thua lỗ có thể vượt qua vốn đầu tư ban đầu. Vui lòng đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro này và thực hiện các biện pháp thích hợp để quản lý rủi ro của bạn.

Những thuật ngữ quan trọng nhất được giải thích trong nghành

Khám phá vô số các điều khoản và định nghĩa tài chính mà mọi nhà giao dịch nên biết.

Thuật Ngữ Forex

A

Account balance - Số Dư Tài Khoản

Vốn tài khoản account balance thể hiện số vốn trên tài khoản của bạn đã trừ đi lời/lỗ từ các vị thế đang được mở hiện tại.

Account Equity - Vốn Tài Khoản

Vốn equity phản ánh số dư của bạn + lãi / lỗ thả nổi của các vị trí đang mở của bạn.

Appreciation - Tăng Giá Trị

Một đồng tiền được cho là tăng giá "Appreciation" khi giá trị của nó trở nên cao hơn nhờ vào nhu cầu của thị trường.

Arbitrage - Giao Dịch Chênh Lệch Giá

Giao dịch chênh lệch là việc mua hoặc bán một sản phẩm và đồng thời thực hiện một vị trí tương đương và đối nghịch trong một thị trường liên quan để tận dụng sự khác biệt giá nhỏ giữa các thị trường.

Ask (Offer) Price - Giá Bán

Giá Ask là giá mà thị trường chuẩn bị bán một đồng tiền trong một hợp đồng ngoại hối hoặc một hợp đồng tiền tệ chéo. Tại giá này, trader có thể mua đồng tiền cơ sở. Trong báo giá, giá chào bán sẽ được thể hiện ở bên phải. Ví dụ, báo giá cặp USD/CHF là 1.4527/32, thì giá chào bán là 1.4532; cũng có nghĩa bạn sẽ mua 1 đô la Mỹ với 1.4532 Franc Thuỵ Sĩ.

At Best

Một hướng dẫn được chỉ định cho sàn giao dịch để mua hoặc bán tại tỷ giá tốt nhất họ có thể nhận được.

At or Better

Một lệnh để giao dịch tại một tỷ giá cụ thể hoặc cao hơn.