Cảnh Báo Rủi Ro: Giao dịch các sản phẩm tài chính sử dụng đòn bẩy tiềm ẩn mức độ rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Thua lỗ có thể vượt qua vốn đầu tư ban đầu. Vui lòng đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro này và thực hiện các biện pháp thích hợp để quản lý rủi ro của bạn.

Những thuật ngữ quan trọng nhất được giải thích trong nghành

Khám phá vô số các điều khoản và định nghĩa tài chính mà mọi nhà giao dịch nên biết.

Thuật Ngữ Forex

F

FX

Ngoại hối.

Futures Contract

Nghĩa vụ trao đổi hàng hóa hoặc sản phẩm tài chính với mức giá ấn định vào một ngày trong tương lai. Sự khác biệt chính giữa giao dịch Tương lai (Futures) và Chuyển tiếp (Forward) là hợp đồng tương lai được giao dịch qua một trung tâm giao dịch (Exchange-Traded Contracts - ETC), so với chuyển tiếp, được coi là hợp đồng giao dịch phi tập trung Over the Counter (OTC). OTC ở đây nghĩa là các hợp đồng không cần phải thông qua sàn giao dịch tập trung.

Fundamental Analysis - Phân Tích Cơ Bản

Phân tích các dữ liệu kinh tế và tin tức chính trị với mục tiêu là xác định các bước di chuyển của thị trường tài chính trong tương lai.

Forward Points - Điểm Kỳ Hạn

Các pips được thêm vào hoặc trừ đi từ tỷ giá hối đoái hiện tại để tính điểm chuyển tiếp.

Forward - Kỳ Hạn

Tỷ giá quy định trước cho một hợp đồng ngoại hối được thực hiện tại một ngày trong tương lai đã thoả thuận, dựa trên sự chênh lệch lãi suất giữa hai loại tiền tệ liên quan.

Foreign Exchange – (Forex, FX) - Thị Trường Ngoại Hối

Việc đồng thời mua một loại tiền tệ và bán một loại tiền tệ khác.

Flat/square - Không Giao Dịch

Thuật ngữ của các sàn giao dịch dealer sử dụng để mô tả một vị trí đã bị hoàn toàn đảo ngược, ví dụ: bạn đã mua 500.000 đô la rồi bán 500.000 đô la, tạo ra một vị trí trung lập (flat).

First In First Out (FIFO) - Nhập Trước Xuất Trước (FIFO)

Các vị trí mở được đóng theo nguyên tắc kế toán FIFO. Tất cả các vị trí mở đối với 1 cặp tiền tệ nhất định sẽ được đóng theo thứ tự mà chúng đã được mở.

Federal Reserve (Fed) - Cụ Dự Trư Liên Bang Mỹ (Fed)

Ngân hàng Trung ương của Mỹ.