Ostrzeżenie przed ryzykiem: Obrót lewarowanymi produktami finansowymi wiąże się z wysokim stopniem ryzyka i nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Straty mogą przewyższać początkową inwestycję. Proszę upewnić się, że w pełni rozumieją Państwo ryzyko i zachowują należytą ostrożność w zarządzaniu ryzykiem.

Definicje
najważniejszych pojęć handlowych

Odkryj bogactwo terminów i definicji finansowych, które powinien znać każdy trader.

Słownik

I

ISM Non-Manufacturing - ISM Nieprodukcyjny

Indeks, który bada firmy z sektora usług pod kątem ich perspektyw, reprezentujący pozostałe 80% amerykańskiej gospodarki nieobjęte raportem ISM MANUFACTURING REPORT. Wartości powyżej 50 generalnie wskazują na ekspansję, podczas gdy wartości poniżej 50 wskazują na kurczenie się.

ISM Manufacturing Index - Wskaźnik produkcji przemysłowej ISM

Indeks oceniający stan sektora produkcyjnego w USA poprzez badanie oczekiwań kierownictwa co do przyszłej produkcji, nowych zamówień, zapasów, zatrudnienia i dostaw. Wartości powyżej 50 na ogół wskazują na ekspansję, podczas gdy wartości poniżej 50 wskazują na kurczenie się.

Introducing Broker

Osoba fizyczna lub prawna, która wprowadza rachunki do Tickmill w zamian za prowizję.

Intervention - Interwencja

Działanie banku centralnego mające na celu wpłynięcie na wartość jego waluty poprzez wejście na rynek. Wspólna interwencja odnosi się do działań podejmowanych przez szereg banków centralnych w celu kontrolowania kursów walutowych.

Interbank Rates - Stopy międzybankowe

Kursy walutowe, po których duże banki międzynarodowe kwotują inne duże banki międzynarodowe.

Initial Margin - Depozyt początkowy

Początkowy depozyt zabezpieczający wymagany do wejścia w pozycję jako gwarancja przyszłych wyników.

Inflation - Inflacja

Warunek ekonomiczny, w którym ceny towarów konsumpcyjnych rosną, zmniejszając siłę nabywczą.

Industrial Production - Produkcja przemysłowa

Mierzy całkowitą wartość produkcji wytwarzanej przez producentów, kopalnie i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Dane te mają tendencję do szybkiego reagowania na ekspansję i kurczenie się cyklu koniunkturalnego i mogą działać jako wiodący wskaźnik zatrudnienia i dochodów osobistych.