Ostrzeżenie przed ryzykiem: Obrót lewarowanymi produktami finansowymi wiąże się z wysokim stopniem ryzyka i nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Straty mogą przewyższać początkową inwestycję. Proszę upewnić się, że w pełni rozumieją Państwo ryzyko i zachowują należytą ostrożność w zarządzaniu ryzykiem.

Definicje
najważniejszych pojęć handlowych

Odkryj bogactwo terminów i definicji finansowych, które powinien znać każdy trader.

Słownik

I

Produkcja przemysłowa

Mierzy całkowitą wartość produkcji wytwarzanej przez producentów, kopalnie i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Dane te mają tendencję do szybkiego reagowania na ekspansję i kurczenie się cyklu koniunkturalnego i mogą działać jako wiodący wskaźnik zatrudnienia i dochodów osobistych.

Inflacja

Warunek ekonomiczny, w którym ceny towarów konsumpcyjnych rosną, zmniejszając siłę nabywczą.

Depozyt początkowy

Początkowy depozyt zabezpieczający wymagany do wejścia w pozycję jako gwarancja przyszłych wyników.

Stopy międzybankowe

Kursy walutowe, po których duże banki międzynarodowe kwotują inne duże banki międzynarodowe.

Interwencja

Działanie banku centralnego mające na celu wpłynięcie na wartość jego waluty poprzez wejście na rynek. Wspólna interwencja odnosi się do działań podejmowanych przez szereg banków centralnych w celu kontrolowania kursów walutowych.

Introducing Broker

Osoba fizyczna lub prawna, która wprowadza rachunki do Tickmill w zamian za prowizję.

Wskaźnik produkcji przemysłowej ISM

Indeks oceniający stan sektora produkcyjnego w USA poprzez badanie oczekiwań kierownictwa co do przyszłej produkcji, nowych zamówień, zapasów, zatrudnienia i dostaw. Wartości powyżej 50 na ogół wskazują na ekspansję, podczas gdy wartości poniżej 50 wskazują na kurczenie się.

ISM Nieprodukcyjny

Indeks, który bada firmy z sektora usług pod kątem ich perspektyw, reprezentujący pozostałe 80% amerykańskiej gospodarki nieobjęte raportem ISM MANUFACTURING REPORT. Wartości powyżej 50 generalnie wskazują na ekspansję, podczas gdy wartości poniżej 50 wskazują na kurczenie się.