TIN TỨC
Loading...

#technical_analysis

December 10, 2021

GBPJPY, H4 | Khả năng tăng giá trong ngắn hạn

Thêm 9 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự:151.666Pivot: 148.962Hỗ trợ: 148.148 Trường hợp ưu tiên: Giá đang tuân theo ngưỡng kháng cự của đường x...
December 10, 2021

BTCUSD, H4 | Tăng bật trong ngắn hạn

Thêm 9 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 51818.22Pivot: 47023.08Hỗ trợ: 45010.04 Trường hợp ưu tiên: Giá đang tuân theo ngưỡng kháng cự của đườ...
December 09, 2021

XAUUSD, H4 | Động lực tăng giá

Thêm 9 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 1791.371Pivot: 1781.785 Hỗ trợ: 1773.881 Trường hợp ưu tiên: Giá đang trên đà tăng. Chúng tôi thấy tiề...
December 09, 2021

USDJPY, H4 | Tiềm năng tăng bật lên

Thêm 9 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 113.97Pivot: 113.591Hỗ trợ: 113.296 Trường hợp ưu tiên: Giá đang củng cố theo mô hình nêm. Chúng tôi n...
December 09, 2021

BTCUSD, H4 | Tiếp tục tăng trong ngắn hạn

Thêm 9 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 53643.64Pivot: 49441.32Hỗ trợ: 46951.44 Trường hợp ưu tiên: Giá đang tuân theo ngưỡng kháng cự của đườ...
December 09, 2021

GBPCHF, H4 | Tăng bật trong ngắn hạn

Thêm 9 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 1.22922Pivot: 1.21404Hỗ trợ: 1.20984 Trường hợp ưu tiên: Giá đang tuân theo ngưỡng kháng cự của đường ...
December 08, 2021

USDCAD, H4 I Tiềm năng cho một tăng giá đảo chiều

Thêm 9 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 1.27314Pivot: 1.26335Hỗ trợ: 1.25936 Trường hợp ưu tiên: Với việc giá tiếp cận mức hỗ trợ của chỉ báo ...
December 08, 2021

BTCUSD, H4 | Tăng giá trong ngắn hạn

Thêm 9 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 53677.02Pivot: 49465.84Hỗ trợ: 47378.88 Các trường hợp chính: Giá đang tuân theo ngưỡng kháng cự của đ...
December 08, 2021

AUDNZD, H4 | Bearish Continuation

Thêm 9 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Reversal Các mức chính:Kháng cự: 1.05294Pivot: 1.05036Hỗ trợ: 1.04236 Trường hợp ưu tiên: Giá đang tuân theo ngưỡng kháng cự của đườn...