TIN TỨC
Loading...

#technical_analysis

December 17, 2021

USDCAD H4 I Khả năng tăng giá

Thêm 9 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 1.28382Pivot: 1.27319Hỗ trợ: 1.26796 Các mức chính: Với việc giá tiếp cận mức hỗ trợ ngang đồ họa phù ...
December 13, 2021

US30 H4 I Tiềm năng tiếp tục tăng giá

Thêm 9 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 26292Pivot: 35823Hỗ trợ: 35579 Trường hợp ưu tiên: Với việc giá di chuyển trên đám mây ichimoku, chúng...
December 13, 2021

EURUSD H4 I Tiềm năng cho một đợt tăng giá

Thêm 9 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 1.13486Pivot: 1.12819Hỗ trợ: 1.12337 Trường hợp ưu tiên: Với việc giá di chuyển trên đám mây ichimoku,...
December 13, 2021

NZDUSD, H4 | Tiềm năng tăng bật lên!

Thêm 9 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 0.68175Pivot: 0.67818Hỗ trợ: 0.67693 Trường hợp ưu tiên: Giá đang hợp nhất trong một tam giác. Chúng t...
December 13, 2021

USDJPY, H4 | Động lực giảm giá

Thêm 9 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Reversal Các mức chính:Kháng cự: 114.372Pivot: 113.784Hỗ trợ: 113.038 Trường hợp ưu tiên: Giá đang trên đà giảm giá. Chúng tôi thấy t...
December 13, 2021

GBPAUD, H4 | Tiếp tục giảm giá

Thêm 9 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Reversal Các mức chính:Kháng cự: 1.85595Pivot: 1.8496Hỗ trợ: 1.83994 Trường hợp ưu tiên: Giá đã thoát ra khỏi ngưỡng hỗ trợ của đường...
December 13, 2021

BTCUSD, H4 | Tiếp tục giảm giá

Thêm 9 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Reversal Các mức chính:Kháng cự: 53612.58Pivot: 51791.83Hỗ trợ: 46979.83 Trường hợp ưu tiên: Giá đang tuân theo ngưỡng kháng cự của đ...
December 10, 2021

XAUUSD, H4 | Động lực tăng giá

Thêm 9 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Breakout Các mức chính:Kháng cự: 1791.774Pivot: 1781.247Hỗ trợ: 1769.55 Trường hợp ưu tiên: Giá đang trên đà tăng và tuân theo đường ...
December 10, 2021

USDJPY, H4 | Động lực tăng giá

Thêm 9 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 113.878Pivot: 113.298Hỗ trợ: 112.749 Trường hợp ưu tiên: Giá đang trên đà tăng. Chúng tôi thấy tiềm nă...