TIN TỨC
Loading...

#technical_analysis

December 21, 2021

USDJPY, H4 | Tiếp tục tăng giá!

Thêm 9 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 114.234Pivot: 113.581Hỗ trợ: 113.321 Trường hợp ưu tiên: Giá đang hợp nhất trong một kênh song song. C...
December 20, 2021

AUDUSD,H4 | Tăng giá

Thêm 9 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính: Kháng cự: 0.72208Pivot: 0.71126Hỗ trợ: 0.70913 Trường hợp ưu tiên: Trên đường H4, giá đã vượt ra khỏi ngưỡng kh...
December 20, 2021

NZDUSD, H4 | Có động lượng giảm giá

Thêm 9 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 0.68335Pivot: 0.67349Hỗ trợ: 0.66637 Trường hợp ưu tiên: Giá đang trên đà giảm và tuân theo đường xu h...
December 20, 2021

XAUUSD, H4 | Tiếp tục tăng giá

Thêm 9 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 1815.506Pivot: 1798.292Hỗ trợ: 1791.09 Trường hợp ưu tiên: Giá đang trên đà tăng và tuân theo đường xu...
December 20, 2021

BTCUSD, H4 | Tăng giá trong ngắn hạn

Thêm 9 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 47673.14Pivot: 45706.66Hỗ trợ: 44138.46 Trường hợp ưu tiên: Giá đang tuân theo kênh giảm, biểu thị một...
December 17, 2021

NZDUSD, H4 | Tiềm năng tăng bật lên

Thêm 9 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 0.68524Pivot: 0.67781Hỗ trợ: 0.67343 Trường hợp ưu tiên: Giá đang tiến gần đến một trục. Chúng tôi thấ...
December 17, 2021

USDJPY, H4 | Tiềm năng tăng mạnh!

Thêm 9 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 114.157Pivot: 113.566Hỗ trợ: 113.251 Trường hợp ưu tiên: Giá đang trên đà tăng và tuân theo đường xu h...
December 17, 2021

BTCUSD, H4 | Tăng giá trong ngắn hạn

Thêm 9 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 50880.12Pivot: 46949.92Hỗ trợ: 44666.16 Các trường hợp chính: Giá hiện đang tuân theo ngưỡng kháng cự ...
December 17, 2021

AUDCHF, H4 | Tiềm năng sự đột phá về xu hướng giảm giá

Thêm 9 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Reversal Các mức chính:Kháng cự: 0.66554Pivot: 0.66108Hỗ trợ: 0.65402 Trường hợp ưu tiên: Giá đang tuân theo sự hình thành tam giác, ...