TIN TỨC
Loading...

#technical_analysis

December 08, 2021

USDJPY, H4 | Tiềm năng cho sự đảo chiều

Thêm 9 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Reversal Các mức chính:Kháng cự: 114.007Pivot: 113.787Hỗ trợ:113.048 Trường hợp ưu tiên: Giá đang trên đà giảm. Chúng tôi thấy tiềm n...
December 08, 2021

XAUUSD, H4 | Tiềm năng tăng bật

Thêm 9 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 1799.444Pivot: 1783.782Hỗ trợ: 1776.572 Trường hợp ưu tiên: Giá đang củng cố theo mô hình vai đầu vai ...
December 07, 2021

XAUUSD, H4 | Xu hướng tiềm năng đảo ngược!

Thêm 9 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 1797.78Pivot: 1778.616Hỗ trợ: 1762.318 Các trường hợp chính: Giá đang củng cố theo mô hình vai đầu vai...
December 07, 2021

USDJPY, H4 | Tiềm năng đảo chiều

Thêm 9 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Reversal Các mức chính:Kháng cự: 113.95Pivot: 113.587Hỗ trợ: 112.724 Trường hợp ưu tiên: Giá đang trên đà giảm và đã tiến gần đến Piv...
December 07, 2021

EURUSD, H4 I Mức giảm giá tiềm năng

Thêm 9 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Reversal Các mức chính:Kháng cự: 1.13385 Pivot: 1.12973Hỗ trợ: 1.12335 Trường hợp ưu tiên: Với việc giá tiếp cận mức kháng cự đám mây...
December 07, 2021

BTCUSD, H4 | Tiếp tục tăng giá trong ngắn hạn

Thêm 9 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 53613.64Pivot: 49485.42Hỗ trợ: 47219.93 Trường hợp ưu tiên: Chúng ta có thể kỳ vọng giá sẽ tăng từ mức...
December 06, 2021

USDJPY, H4 | Xu hướng tiềm năng đảo chiều

Thêm 10 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 113.601Pivot: 112.746Hỗ trợ: 112.317 Trường hợp ưu tiên: Giá dường như đang củng cố theo mô hình vai v...
December 06, 2021

USDCAD, H4 | Động lực tăng giá

Thêm 10 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 1.28537Pivot: 1.27956Hỗ trợ: 1.27445 Trường hợp ưu tiên: Giá đang củng cố theo mô hình nêm tăng. Chúng...
December 06, 2021

BTCUSD, H4 | Tăng bật trong ngắn hạn

Thêm 10 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 53675.03Pivot: 47385.9Hỗ trợ: 44903.88 Trường hợp ưu tiên: Chúng ta có thể kỳ vọng giá sẽ tăng từ mức ...