TIN TỨC
Loading...

#technical_analysis

April 01, 2022

EURUSD H4 Tiềm năng tăng giá

Thêm 01/04/2022 Bởi Desmond Leong
Type: Bullish BounceCác mức chính:Kháng cự: 1.11886Pivot: 1.10567Hỗ trợ: 1.09501Trường hợp ưu tiên:Chúng tôi thấy tiềm năng tăng giá trở lại từ mức tr...
April 01, 2022

USDJPY H4 | Tiềm năng cho sự tăng giá

Thêm 01/04/2022 Bởi Desmond Leong
Type: Bullish BounceCác mức chính:Kháng cự: 124.623Pivot: 121.237 Hỗ trợ: 119.813Trường hợp ưu tiên:Trên đường H4, với giá dự kiến sẽ thoát khỏi sự hỗ...
March 31, 2022

Hợp đồng tương lai vàng, H4 | Tiềm Năng Phá Vỡ

Thêm 31/03/2022 Bởi Desmond Leong
Type: Bearish ReversalCác mức chính:Kháng cự: 1947.2Pivot: 1938.4Hỗ trợ: 1895Trường hợp ưu tiên:Giá đã thoát ra khỏi đường xu hướng tăng dần của chúng...
March 31, 2022

DXY, H4 | Tiềm năng tăng bật

Thêm 31/03/2022 Bởi Desmond Leong
Type: Bullish BounceCác mức chính:Kháng cự: 98.308Pivot: 97.72Hỗ trợ: 97.3Trường hợp ưu tiên:Giá đã tiến gần đến trục. Chúng tôi thấy tiềm năng tăng g...
March 30, 2022

EURUSD, H4 | Tiềm năng giảm đảo chiều

Thêm 30/03/2022 Bởi Desmond Leong
Type: Bearish ReversalCác mức chính:Kháng cự: 1.12191Pivot: 1.11375Hỗ trợ: 1.10394Trường hợp ưu tiên:Chúng tôi thấy tiềm năng giảm đảo chiều giảm giá ...
March 29, 2022

DXY, H4 | Tiềm năng đảo chiều ngắn hạn

Thêm 29/03/2022 Bởi Desmond Leong
Type: Bearish ReversalCác Mức Chính:Kháng cự: 99.709Pivot: 99.383Hỗ trợ: 98.935Trường hợp ưu tiên:Giá đang tuân theo sự hỗ trợ của đường xu hướng tăng...
March 28, 2022

ETHUSD, H4 I Tiềm Năng Tăng

Thêm 28/03/2022 Bởi Desmond Leong
Type: Bullish BounceCác Mức Chính: Kháng cự: 3549Pivot: 3248Hỗ trợ: 3013Trường hợp ưu tiên: Trên đường H4, với việc giá di chuyển trên đám mây Ichimok...
March 07, 2022

ETHUSD, H4 | Giảm giá tiềm năng

Thêm 07/03/2022 Bởi Desmond Leong
Type: Bearish ReversalCác mức chính:Kháng cự: 2667Pivot: 2589 Hỗ trợ: 2303Trường hợp ưu tiên:Trên đường H4, với giá hiện đang di chuyển bên dưới đám m...
March 07, 2022

USDJPY, H4 | Tiềm năng cho sự tăng giá trở lại!

Thêm 07/03/2022 Bởi Desmond Leong
Type: Bullish BounceCác mức chính:Kháng cự: 115.143Pivot: 114.638Hỗ trợ: 114.638Trường hợp ưu tiên:Giá đang trên đà tăng và tuân theo sự hỗ trợ của đư...