TIN TỨC
Loading...

#technical_analysis

April 01, 2022

EURUSD H4 Tiềm năng tăng giá

Thêm 2 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 1.11886Pivot: 1.10567Hỗ trợ: 1.09501 Trường hợp ưu tiên: Chúng tôi thấy tiềm năng tăng giá trở lại từ ...
April 01, 2022

USDJPY H4 | Tiềm năng cho sự tăng giá

Thêm 2 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 124.623Pivot: 121.237 Hỗ trợ: 119.813 Trường hợp ưu tiên:Trên đường H4, với giá dự kiến sẽ thoát khỏi s...
March 31, 2022

Hợp đồng tương lai vàng, H4 | Tiềm Năng Phá Vỡ

Thêm 2 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Reversal Các mức chính:Kháng cự: 1947.2Pivot: 1938.4Hỗ trợ: 1895 Trường hợp ưu tiên:Giá đã thoát ra khỏi đường xu hướng tăng dần của c...
March 31, 2022

DXY, H4 | Tiềm năng tăng bật

Thêm 2 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 98.308Pivot: 97.72Hỗ trợ: 97.3 Trường hợp ưu tiên:Giá đã tiến gần đến trục. Chúng tôi thấy tiềm năng tă...
March 30, 2022

EURUSD, H4 | Tiềm năng giảm đảo chiều

Thêm 2 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Reversal Các mức chính:Kháng cự: 1.12191Pivot: 1.11375Hỗ trợ: 1.10394 Trường hợp ưu tiên: Chúng tôi thấy tiềm năng giảm đảo chiều giả...
March 29, 2022

DXY, H4 | Tiềm năng đảo chiều ngắn hạn

Thêm 3 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Reversal Các Mức Chính:Kháng cự: 99.709Pivot: 99.383Hỗ trợ: 98.935 Trường hợp ưu tiên:Giá đang tuân theo sự hỗ trợ của đường xu hướng ...
March 28, 2022

ETHUSD, H4 I Tiềm Năng Tăng

Thêm 3 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các Mức Chính: Kháng cự: 3549Pivot: 3248Hỗ trợ: 3013 Trường hợp ưu tiên: Trên đường H4, với việc giá di chuyển trên đám mây I...
March 07, 2022

ETHUSD, H4 | Giảm giá tiềm năng

Thêm 3 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Reversal Các mức chính:Kháng cự: 2667Pivot: 2589 Hỗ trợ: 2303 Trường hợp ưu tiên:Trên đường H4, với giá hiện đang di chuyển bên dưới đ...
March 07, 2022

USDJPY, H4 | Tiềm năng cho sự tăng giá trở lại!

Thêm 3 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 115.143Pivot: 114.638Hỗ trợ: 114.638 Trường hợp ưu tiên:Giá đang trên đà tăng và tuân theo sự hỗ trợ củ...