TIN TỨC
Loading...

#technical_analysis

December 27, 2021

AUDUSD, H4 | Giảm giá ngắn hạn

Thêm 6 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Reversal Các mức chính:Kháng cự: 0.7289Pivot: 0.72511Hỗ trợ: 0.71808 Trường hợp ưu tiên: Giá đang phản ứng trong một kênh tăng dần, b...
December 24, 2021

AUDUSD, H4 | Khả năng giảm giá trong ngắn hạn

Thêm 6 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Reversal Các mức chính:Kháng cự: 0.7289Pivot: 0.72507Hỗ trợ: 0.71815 Trường hợp ưu tiên: Giá đang phản ứng trong một kênh tăng dần, b...
December 24, 2021

BTCUSD, H4 | Tiềm năng tăng bật

Thêm 6 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Breakout Các mức chính:Kháng cự: 53827.79Pivot: 51516.62Hỗ trợ: 49205.44 Trường hợp ưu tiên: Giá đã bứt phá khỏi ngưỡng kháng cự của ...
December 24, 2021

USDJPY, H4 | Tiềm năng cho sự đảo chiều

Thêm 6 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Reversal Các mức chính:Kháng cự: 114.86Pivot: 114.474Hỗ trợ: 113.802 Trường hợp ưu tiên: Giá đang hợp nhất trong một kênh. Chúng tôi ...
December 24, 2021

NZDCAD, H4 | Động lượng giảm giá

Thêm 6 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Reversal Các mức chính:Kháng cự: 0.88105Pivot: 0.87698Hỗ trợ: 0.86585 Trường hợp ưu tiên: Giá đang trên đà giảm và tuân theo đường xu...
December 23, 2021

NZDCHF, H4 | Giảm giá tiềm năng

Thêm 6 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Reversal Các mức chính:Kháng cự: 0.63141Pivot: 0.62856Hỗ trợ: 0.62152 Trường hợp ưu tiên: Chúng ta có thể kỳ vọng giá sẽ giảm từ mức ...
December 23, 2021

BTCUSD, H4 | Tiếp tục giảm giá

Thêm 6 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Reversal Các mức chính:Kháng cự: 50648.85Pivot: 48988.55Hỗ trợ: 45667.94 Trường hợp ưu tiên: Giá đang đi vào kênh giảm dần, cho thấy ...
December 23, 2021

AUDJPY, H4 | Nhịp giảm giá!

Thêm 6 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Reversal Các mức chính:Kháng cự: 82.916Pivot: 82.428Hỗ trợ: 81.687 Trường hợp ưu tiên: Giá đang trên đà giảm và có khả năng hình thàn...
December 23, 2021

USDJPY, H4 | Tiềm năng cho sự đảo chiều

Thêm 6 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Reversal Các mức chính:Kháng cự: 114.514Pivot: 114.253Hỗ trợ: 113.681 Trường hợp ưu tiên: Giá đang hợp nhất trong một kênh song song....