Ostrzeżenie przed ryzykiem: Obrót lewarowanymi produktami finansowymi wiąże się z wysokim stopniem ryzyka i nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Straty mogą przewyższać początkową inwestycję. Proszę upewnić się, że w pełni rozumieją Państwo ryzyko i zachowują należytą ostrożność w zarządzaniu ryzykiem.

Definicje
najważniejszych pojęć handlowych

Odkryj bogactwo terminów i definicji finansowych, które powinien znać każdy trader.

Słownik

C

Current Account - Rachunek bieżący

Suma bilansu handlowego (eksport minus import towarów i usług), dochodu czynnika netto (takiego jak odsetki i dywidendy) oraz płatności transferowych netto (takich jak pomoc zagraniczna). Bilans handlowy jest zazwyczaj kluczowym składnikiem rachunku bieżącego.

Currency Risk - Ryzyko walutowe

Prawdopodobieństwo niekorzystnej zmiany kursów walutowych.

Currency Pair - Para walutowa

Dwie waluty, które składają się na kurs walutowy. Na przykład EUR/USD

Currency - Waluta

Każda forma pieniądza emitowana przez rząd lub bank centralny i wykorzystywana jako prawny środek płatniczy i podstawa handlu.

Currency symbols - Symbole walut

AUD - Dolar australijski

CAD - Dolar kanadyjski

EUR - Euro

JPY - Japoński jen

GBP - Funt brytyjski

CHF - Frank szwajcarski

Cross Currency Pairs - Pary walutowe (krossy)

Para walut, która nie obejmuje dolara amerykańskiego. Na przykład: EUR/JPY lub GBP/CHF.

Country Risk - Ryzyko związane z krajem

Ryzyko związane z transakcją transgraniczną, w tym, ale nie wyłącznie, z warunkami prawnymi i politycznymi.

Counterparty - Strona transakcji

Jeden z uczestników transakcji finansowej.

Counter Currency - Waluta kwotowana

Druga wymieniona waluta w parze walutowej.

Contract - Kontrakt

Standardowa jednostka handlu.

Confirmation - Potwierdzenie

Dokument wymieniany przez kontrahentów transakcji określającej warunki tej transakcji.

Collateral - Zabezpieczenie

Coś udzielonego w celu zabezpieczenia kredytu lub jako gwarancja wykonania.

Clearing

Proces rozliczania transakcji.

Commission - Prowizja

Opłata transakcyjna pobierana przez brokera.

Closed Position - Zamknięta pozycja

Ekspozycje w walutach obcych, które już nie istnieją. Proces zamykania pozycji polega na sprzedaży lub kupnie określonej ilości waluty w celu skompensowania równej ilości otwartej pozycji. W ten sposób "wyrówna się" pozycja.

Cleared Funds - Wolne środki

Środki swobodnie dostępne, mogą zostać wypłacone lub użyte do zawarcia transakcji.

Chartist

Osoba, która korzysta z wykresów oraz interpretuje dane historyczne, aby znaleźć trendy i przewidzieć przyszłe ruchy. Nazywany również Traderem Technicznym.

Central Bank - Bank Centralny

Organizacja rządowa lub quasi-państwowa, która zarządza polityką pieniężną danego kraju. Na przykład amerykański bank centralny to Rezerwa Federalna, a niemiecki bank centralny to Bundesbank.

Cash Market - Rynek kasowy

Rynek rzeczywistego instrumentu finansowego, na którym oparty jest kontrakt terminowy lub kontrakt na opcje.

Carry Trade

Odnosi się do jednoczesnej sprzedaży waluty o niskiej stopie procentowej, przy jednoczesnym zakupie walut o wyższych stopach procentowych. Przykładami są crossy JPY, takie jak GBP/JPY i NZD/JPY.

Candlestick Chart - Wykres świecowy

Wykres, który wskazuje zakres handlowy dla danego dnia, jak również cenę otwarcia i zamknięcia. Jeśli cena otwarcia jest wyższa niż cena zamknięcia, prostokąt pomiędzy ceną otwarcia i zamknięcia jest zacieniony. Jeśli cena zamknięcia jest wyższa niż cena otwarcia, ten obszar wykresu nie jest zacieniony.