Ostrzeżenie przed ryzykiem: Obrót lewarowanymi produktami finansowymi wiąże się z wysokim stopniem ryzyka i nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Straty mogą przewyższać początkową inwestycję. Proszę upewnić się, że w pełni rozumieją Państwo ryzyko i zachowują należytą ostrożność w zarządzaniu ryzykiem.

Definicje
najważniejszych pojęć handlowych

Odkryj bogactwo terminów i definicji finansowych, które powinien znać każdy trader.

Słownik

C

Wykres świecowy

Wykres, który wskazuje zakres handlowy dla danego dnia, jak również cenę otwarcia i zamknięcia. Jeśli cena otwarcia jest wyższa niż cena zamknięcia, prostokąt pomiędzy ceną otwarcia i zamknięcia jest zacieniony. Jeśli cena zamknięcia jest wyższa niż cena otwarcia, ten obszar wykresu nie jest zacieniony.

Carry Trade

Odnosi się do jednoczesnej sprzedaży waluty o niskiej stopie procentowej, przy jednoczesnym zakupie walut o wyższych stopach procentowych. Przykładami są crossy JPY, takie jak GBP/JPY i NZD/JPY.

Rynek kasowy

Rynek rzeczywistego instrumentu finansowego, na którym oparty jest kontrakt terminowy lub kontrakt na opcje.

Bank Centralny

Organizacja rządowa lub quasi-państwowa, która zarządza polityką pieniężną danego kraju. Na przykład amerykański bank centralny to Rezerwa Federalna, a niemiecki bank centralny to Bundesbank.

Chartist

Osoba, która korzysta z wykresów oraz interpretuje dane historyczne, aby znaleźć trendy i przewidzieć przyszłe ruchy. Nazywany również Traderem Technicznym.

Wolne środki

Środki swobodnie dostępne, mogą zostać wypłacone lub użyte do zawarcia transakcji.

Clearing

Proces rozliczania transakcji.

Zamknięta pozycja

Ekspozycje w walutach obcych, które już nie istnieją. Proces zamykania pozycji polega na sprzedaży lub kupnie określonej ilości waluty w celu skompensowania równej ilości otwartej pozycji. W ten sposób "wyrówna się" pozycja.

Zabezpieczenie

Coś udzielonego w celu zabezpieczenia kredytu lub jako gwarancja wykonania.

Prowizja

Opłata transakcyjna pobierana przez brokera.

Potwierdzenie

Dokument wymieniany przez kontrahentów transakcji określającej warunki tej transakcji.

Kontrakt

Standardowa jednostka handlu.

Waluta kwotowana

Druga wymieniona waluta w parze walutowej.

Strona transakcji

Jeden z uczestników transakcji finansowej.

Ryzyko związane z krajem

Ryzyko związane z transakcją transgraniczną, w tym, ale nie wyłącznie, z warunkami prawnymi i politycznymi.

Pary walutowe (krossy)

Para walut, która nie obejmuje dolara amerykańskiego. Na przykład: EUR/JPY lub GBP/CHF.

Para walutowa

Dwie waluty, które składają się na kurs walutowy. Na przykład EUR/USD

Ryzyko walutowe

Prawdopodobieństwo niekorzystnej zmiany kursów walutowych.

Symbole walut

AUD - Dolar australijski

CAD - Dolar kanadyjski

EUR - Euro

JPY - Japoński jen

GBP - Funt brytyjski

CHF - Frank szwajcarski

Waluta

Każda forma pieniądza emitowana przez rząd lub bank centralny i wykorzystywana jako prawny środek płatniczy i podstawa handlu.

Rachunek bieżący

Suma bilansu handlowego (eksport minus import towarów i usług), dochodu czynnika netto (takiego jak odsetki i dywidendy) oraz płatności transferowych netto (takich jak pomoc zagraniczna). Bilans handlowy jest zazwyczaj kluczowym składnikiem rachunku bieżącego.