TIN TỨC
Loading...

#technical_analysis

December 31, 2021

USDJPY, H4 | Tiếp tục tăng giá

Thêm 5 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 115.461Pivot: 115.010Hỗ trợ: 114.711 Trường hợp ưu tiên: Giá đang trên đà tăng và tuân theo đường xu h...
December 31, 2021

AUDUSD, H4 | Giảm giá tiềm năng

Thêm 5 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Reversal Các mức chính:Kháng cự: 0.72895Pivot: 0.72514Hỗ trợ: 0.71737 Trường hợp ưu tiên: Giá đang phản ứng trong một kênh tăng dần, ...
December 30, 2021

BTCUSD, H4 | Động lượng tăng giá

Thêm 6 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 51911.11Pivot: 45664.01Hỗ trợ: 44018.65 Trường hợp ưu tiên: Giá đã thoát ra khỏi ngưỡng kháng cự của đ...
December 30, 2021

NZDUSD, H4 | Tiếp tục tăng giá

Thêm 6 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 0.68677Pivot: 0.68192Hỗ trợ: 0.67883 Trường hợp ưu tiên: Giá đang tuân theo đường xu hướng tăng của ch...
December 30, 2021

USDJPY, H4 | Tiếp tục tăng giá

Thêm 6 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 115.114Pivot: 114.954Hỗ trợ:114.472 Trường hợp ưu tiên: Giá đang trên đà tăng và tuân theo đường xu hư...
December 30, 2021

GBPUSD, H4 | Tiềm năng cho xu hướng tăng

Thêm 6 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish breakout Các mức chính:Kháng cự: 1.36895Pivot: 1.35032Hỗ trợ:1.34088 Trường hợp ưu tiên: Giá gần đây đã thoát ra khỏi kênh giảm dần v...
December 30, 2021

USDCHF, H4 | Tiếp tục giảm giá

Thêm 6 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Reversal Các mức chính: Kháng cự: 0.91788Pivot: 0.91564Hỗ trợ: 0.91041 Trường hợp ưu tiên: Trên khung thời gian H4, giá đã thoát ra ...
December 29, 2021

USDJPY, H4 | Động lượng tăng giá

Thêm 6 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 1.1344Pivot: 1.13197Hỗ trợ: 1.13029 Trường hợp ưu tiên: Giá đang trên đà tăng và tuân theo đường xu hư...
December 29, 2021

AUDCAD, H4 | Tiềm năng giảm giá

Thêm 6 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Reversal Các mức chính:Kháng cự: 0.92869Pivot: 0.92679Hỗ trợ: 0.9242 Trường hợp ưu tiên: Giá đang tuân theo mức kháng cự của đường xu...