TIN TỨC
Loading...

#technical_analysis

February 28, 2022

DXY, H4 | Giảm mạnh!

Thêm 5 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Reversal Các mức chính:Kháng cự: 97.735Pivot: 97.432Hỗ trợ: 96.448 Trường hợp ưu tiên: Giá đang tiếp cận mức kháng cự mạnh tại trục c...
February 16, 2022

GBPNZD, H4 | Giảm sâu

Thêm 5 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Reversal Các mức chính:Kháng cự: 2.05483Pivot: 2.04976Hỗ trợ: 2.03089 Trường hợp ưu tiên:Giá gần đây đã phá vỡ đường xu hướng tăng dần...
February 09, 2022

CADJPY, H4 | Tiềm năng giảm nhẹ

Thêm 6 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Reversal Các mức chính:Kháng cự: 91.248Pivot: 91.058Hỗ trợ: 90.477 Trường hợp ưu tiên:Giá đang tuân theo đường xu hướng tăng dần của c...
February 09, 2022

GBPJPY, H4 | Tiềm năng tăng bật!

Thêm 6 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 157.714Pivot: 156.001 Hỗ trợ: 155.443 Trường hợp ưu tiên:Giá đang trên đà tăng và tuân theo đường xu hư...
February 09, 2022

USDJPY, H4 I Tiếp tục tăng

Thêm 6 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 115.667Pivot: 115.163Hỗ trợ: 114.945 Trường hợp ưu tiên:Với việc giá di chuyển trên đám mây Ichimoku, c...
February 09, 2022

EURUSD , H4 I Tiếp cận Pivot, Tiềm năng Tăng!

Thêm 6 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 1.15831Pivot: 1.1386Hỗ trợ: 1.12675 Trường hợp ưu tiên:Với việc giá di chuyển trên đám mây Ichimoku, ch...
February 09, 2022

AUDJPY, H4 | Tiếp tục tăng giá

Thêm 6 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 82.98Pivot: 82.409Hỗ trợ: 82.181 Trường hợp ưu tiên:Giá đang tuân theo kênh tăng dần, báo hiệu một động...
January 19, 2022

USDJPY, H4 | Xu hướng gấu bao trùm

Thêm 6 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Reversal Các mức chính:Kháng cự: 115.197Pivot: 114.946Hỗ trợ: 114.293 Trường hợp ưu tiên:Giá đang trên đà giảm và tuân theo đường xu h...
January 19, 2022

USDCHF, H4 I Tiềm năng giảm giá

Thêm 6 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Reversal Các mức chính:Kháng cự: 0.92008Pivot: 0.91795Hỗ trợ: 0.91316 Trường hợp ưu tiên: Với việc giá di chuyển bên dưới đám mây ich...