TIN TỨC
Loading...

#technical_analysis

December 28, 2021

CADJPY, H4 | Động lượng tăng giá

Thêm 6 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 1.1344Pivot: 1.13197Hỗ trợ: 1.13029 Trường hợp ưu tiên: Giá đang trên đà tăng và tuân theo đường xu hư...
December 28, 2021

DJI, H4 | Động lượng tăng giá

Thêm 6 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 1.1344Pivot: 1.13197Hỗ trợ: 1.13029 Các trường hợp chính: Giá đang trên đà tăng và tuân theo đường xu ...
December 28, 2021

EURUSD, H4 | Động lượng tăng giá

Thêm 6 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Reversal Các mức chính: Kháng cự: 1.1344Pivot: 1.13197Hỗ trợ: 1.13029 Preferred Case: Giá đang trên đà tăng và tuân theo đường xu hướ...
December 28, 2021

USDJPY, H4 | Động lượng tăng giá

Thêm 6 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Drop Các mức chính:Kháng cự: 115.468Pivot: 114.890Hỗ trợ: 114.529 Trường hợp ưu tiên: Giá đang trên đà tăng và tuân theo đường xu hướ...
December 28, 2021

BTCUSD, H4 | Động lượng tăng giá

Thêm 6 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 51913.04Pivot: 49304.35Hỗ trợ: 48017.39 Trường hợp ưu tiên: Giá vượt ra khỏi ngưỡng kháng cự của đường...
December 28, 2021

AUDUSD, H4 | Giảm giá trong ngắn hạn

Thêm 6 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Reversal Các mức chính;Kháng cự: 0.72894Pivot: 0.72498Hỗ trợ: 0.71817 Trường hợp ưu tiên: Giá đang phản ứng trong một kênh tăng dần, ...
December 27, 2021

BTCUSD, H4 | Động lượng tăng giá

Thêm 6 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Breakout Các mức chính:Kháng cự: 53447.13Pivot: 51516.62Hỗ trợ: 49368.58 Trường hợp ưu tiên: Giá đang phản ứng trong một kênh tăng dầ...
December 27, 2021

CHFJPY, H4 | Động lượng tăng giá!

Thêm 6 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 124.777Pivot: 123.916Hỗ trợ: 123.532 Trường hợp ưu tiên: Giá đang trên đà tăng. Chúng tôi thấy tiềm nă...
December 27, 2021

USDJPY, H4 | Động lượng tăng giá!

Thêm 6 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 114.877Pivot: 114.216Hỗ trợ: 114.047 Trường hợp ưu tiên: Giá đang trên đà tăng và tuân theo đường xu h...