TIN TỨC
Loading...

Phân Tích Kỹ Thuật

November 29, 2021

BTCUSD, H4 | Tiếp tục giảm giá

Thêm 10 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Reversal Các mức chính:Kháng cự: 59497.18Pivot: 57728.9Hỗ trợ: 53640.24 Trường hợp ưu tiên: Giá đang phản ứng giữa kênh giảm, cho thấ...
November 29, 2021

USDJPY, H4 | Tiềm năng tăng lên!

Thêm 10 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 114.286Pivot: 113.685Hỗ trợ: 113.048 Trường hợp ưu tiên: Giá gần đây đã trải qua và giảm mạnh và hiện ...
November 25, 2021

USDJPY, H4 | Khả năng tăng

Thêm 10 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Breakout Các mức chính:Kháng cự: 115.522Pivot: 115.249Hỗ trợ: 114.823 Trường hợp ưu tiên: Giá đang trên đà tăng và tuân theo đường xu...
November 25, 2021

BTCUSD, H4 | Tiếp tục giảm

Thêm 10 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Breakout Các mức chính:Kháng cự: 59523.66Pivot: 57443.12Hỗ trợ: 53471.18 Trường hợp ưu tiên: Giá tuân theo kênh giảm dần, biểu thị mộ...
November 24, 2021

USDJPY, H4 | Tiềm năng cho giảm giá!

Thêm 10 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Reversal Các mức chính:Kháng cự: 115.838Pivot: 115.347Hỗ trợ: 114.686 Trường hợp ưu tiên: Giá đang hợp nhất trong một kênh song song....
November 24, 2021

EURUSD, H4 | Khả năng tăng giá

Thêm 10 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 1.13807Pivot: 1.11774Hỗ trợ: 1.10014 Trường hợp ưu tiên: Giá đang tiếp cận mức trục tại 1.11774, phù h...
November 19, 2021

GBPUSD, H4 | Bullish Bounce

Thêm 10 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 1.35082Pivot: 1.34651Hỗ trợ: 1.34496 Trường hợp ưu tiên: Giá đang trên đà tăng và củng cố trong một kê...
November 19, 2021

BTCUSD, H4 | Khả năng tăng lên trong ngắn hạn

Thêm 10 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bullish Bounce Các mức chính:Kháng cự: 58221.28Pivot: 55799.81Hỗ trợ: 53825.61 Trường hợp ưu tiên: Chúng ta có thể kỳ vọng rằng giá sẽ bật lê...
November 18, 2021

BTCUSD, H4 | Tiếp tục giảm giá

Thêm 10 tháng trước Bởi Desmond Leong
Type: Bearish Reversal Các mức chính: Kháng cự: 62418.05Pivot: 60764.85Hỗ trợ: 57933.49 Trường hợp ưu tiên: Chúng ta có thể mong đợi giá sẽ giảm từ...