Ostrzeżenie przed ryzykiem: Obrót lewarowanymi produktami finansowymi wiąże się z wysokim stopniem ryzyka i nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Straty mogą przewyższać początkową inwestycję. Proszę upewnić się, że w pełni rozumieją Państwo ryzyko i zachowują należytą ostrożność w zarządzaniu ryzykiem.

Definicje
najważniejszych pojęć handlowych

Odkryj bogactwo terminów i definicji finansowych, które powinien znać każdy trader.

Słownik

P

Purchasing Managers Index Services (Eurozone, UK) - Indeks PMI (Strefa Euro, UK)

Mierzy prognozę menedżerów ds. zakupów w sektorze usług. Menedżerowie są badani pod kątem szeregu zagadnień, takich jak zatrudnienie, produkcja, nowe zamówienia, dostawy od dostawców i zapasy. Odczyty powyżej 50 na ogół wskazują na ekspansję, podczas gdy odczyty poniżej 50 sugerują kurczenie się gospodarki.

Profit/Loss - Zysk/Strata

Rzeczywisty "zrealizowany" zysk lub strata wynikająca z działalności handlowej w Zamkniętych Pozycjach, plus teoretyczny "niezrealizowany" zysk lub strata na Otwartych Pozycjach, które zostały poddane wycenie rynkowej.

Price Transparency - Przejrzystość cen

Opisuje notowania, do których każdy uczestnik rynku ma równy dostęp.

Premium

Na rynkach walutowych, opisuje kwotę, o którą cena kontraktu terminowego lub futures przekracza cenę spot.

Position - Pozycja

Suma zasobów netto danej waluty.

Political Risk - Ryzyko polityczne

Ekspozycja na zmiany w polityce rządu, które będą miały negatywny wpływ na pozycję inwestora.

Pips

Najmniejsza jednostka ceny dla dowolnej waluty obcej. Cyfry dodane lub odjęte od czwartego miejsca po przecinku, tj. 0,0001. Zwane również punktami.

Personal Income - Dochód osobisty

Mierzy całkowite roczne dochody brutto osób fizycznych z wynagrodzeń, przedsiębiorstw i różnych inwestycji. Dochód osobisty jest kluczem do wydatków osobistych, które stanowią 2/3 PKB w głównych gospodarkach.