Ostrzeżenie przed ryzykiem: Obrót lewarowanymi produktami finansowymi wiąże się z wysokim stopniem ryzyka i nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Straty mogą przewyższać początkową inwestycję. Proszę upewnić się, że w pełni rozumieją Państwo ryzyko i zachowują należytą ostrożność w zarządzaniu ryzykiem.

Definicje
najważniejszych pojęć handlowych

Odkryj bogactwo terminów i definicji finansowych, które powinien znać każdy trader.

Słownik

R

Round trip - W obie strony

Kupno i sprzedaż określonej ilości waluty.

Roll-Over - Rolowanie

Rolowanie to odsetki zapłacone lub zarobione od otwartej pozycji utrzymywanej po zamknięciu handlu w Nowym Jorku po godzinie 1700 ET, odzwierciedlające różnicę stóp procentowych pomiędzy tymi dwiema walutami. Rynek spot forex jest notowany w dwudniowej dacie ważności. Na przykład, dla transakcji zrealizowanych w poniedziałek, datą ważności jest środa. Jednakże, jeśli pozycja jest otwierana w poniedziałek i utrzymywana przez noc (pozostaje otwarta po 1700 ET), datą ważności jest teraz czwartek. Wyjątkiem jest pozycja otwarta i utrzymywana przez noc w środę. Normalną datą waluty byłaby sobota; ponieważ banki są zamknięte w sobotę, datą waluty jest następny poniedziałek. Ze względu na weekend, pozycje utrzymywane przez noc w środę są oprocentowane lub zarabiają dodatkowe dwa dni. Transakcje z datą waluty, która przypada na dzień świąteczny, również będą się wiązać z dodatkowymi odsetkami lub je zarobić.

Risk Management - Zarządzanie ryzykiem

Stosowanie technik analizy finansowej w celu ograniczenia i/lub kontroli narażenia na różne rodzaje ryzyka.

Risk - Ryzyko

Narażenie na niepewne zmiany, najczęściej stosowane z negatywną konotacją niekorzystnych zmian.

Revaluation - Rewaluacja

Wzrost kursu wymiany waluty w wyniku interwencji banku centralnego. Przeciwieństwo dewaluacji.

Retail Sales - Sprzedaż detaliczna

Mierzy miesięczną sprzedaż detaliczną wszystkich towarów i usług sprzedawanych przez detalistów w oparciu o próbki różnych typów i rozmiarów. Dane te pozwalają przyjrzeć się zachowaniu konsumentów w zakresie wydatków, które jest kluczowym wyznacznikiem wzrostu we wszystkich głównych gospodarkach.

Resistance - Opór

Termin używany w analizie technicznej wskazujący konkretny poziom cen, w którym według analizy technicznej ludzie powinni zacząć sprzedawać.

Rate - Cena

Cena jednej waluty w stosunku do innej, zazwyczaj używana do celów handlowych.

Range - Zasięg

Różnica pomiędzy najwyższą i najniższą ceną kontraktu terminowego zanotowaną podczas danej sesji giełdowej.

Rally - Rajd

Gwałtowny wzrost cen po okresie spadku.