Ostrzeżenie przed ryzykiem: Obrót lewarowanymi produktami finansowymi wiąże się z wysokim stopniem ryzyka i nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Straty mogą przewyższać początkową inwestycję. Proszę upewnić się, że w pełni rozumieją Państwo ryzyko i zachowują należytą ostrożność w zarządzaniu ryzykiem.

Definicje
najważniejszych pojęć handlowych

Odkryj bogactwo terminów i definicji finansowych, które powinien znać każdy trader.

Słownik

G

Good ‘Til Cancelled Order (GTC) - Zlecenie Good ‘Til Cancelled (GTC)

Zlecenie kupna lub sprzedaży po określonej cenie. Zamówienie to pozostaje otwarte do momentu jego wypełnienia lub anulowania przez klienta.

Gross National Product - Produkt narodowy brutto

Produkt krajowy brutto plus dochód uzyskany z inwestycji lub pracy za granicą.

Gross Domestic Product - Produkt krajowy brutto

Całkowita wartość produkcji globalnej kraju, dochodów lub wydatków wytworzonych w ramach fizycznych granic kraju.

Gold Contract - Kontrakt na złocie

Standardową jednostką handlu złotem jest jeden kontrakt, który jest równy 10 uncji.

Gold Certificate - Certyfikat złota

Świadectwo własności, którego inwestorzy w złoto używają do zakupu i sprzedaży towaru zamiast zajmować się transferem i przechowywaniem samego fizycznego złota.

Going Short - Otwarcie pozycji Short

Sprzedaż waluty lub instrumentu, którego właścicielem nie jest sprzedający.

Going Long - Otwarcie pozycji Long

Zakup akcji, towaru lub waluty do celów inwestycyjnych lub spekulacyjnych.

G7

Siedem wiodących krajów przemysłowych takich jak Stany Zjednoczone, Niemcy, Japonia, Francja, Wielka Brytania, Kanada, Włochy.