Ostrzeżenie przed ryzykiem: Obrót lewarowanymi produktami finansowymi wiąże się z wysokim stopniem ryzyka i nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Straty mogą przewyższać początkową inwestycję. Proszę upewnić się, że w pełni rozumieją Państwo ryzyko i zachowują należytą ostrożność w zarządzaniu ryzykiem.

Definicje
najważniejszych pojęć handlowych

Odkryj bogactwo terminów i definicji finansowych, które powinien znać każdy trader.

Słownik

W

Wedge Chart Pattern - Formacja Wedge Chart

Formacja w której obserwujemy zawężający się przedział cenowy w czasie, szczyty w rosnącym klinie są przyrostowo coraz mniejsze, dołki cenowe w malejącym klinie przyrostowo są coraz mniejsze. Wzrostowe kliny zazwyczaj kończą się przebiciem w dól, analogicznie kliny spadkowe zazwyczaj kończą się wybiciem w górę.