Cảnh Báo Rủi Ro: Giao dịch các sản phẩm tài chính sử dụng đòn bẩy tiềm ẩn mức độ rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Thua lỗ có thể vượt qua vốn đầu tư ban đầu. Vui lòng đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro này và thực hiện các biện pháp thích hợp để quản lý rủi ro của bạn.

Những thuật ngữ quan trọng nhất được giải thích trong nghành

Khám phá vô số các điều khoản và định nghĩa tài chính mà mọi nhà giao dịch nên biết.

Thuật Ngữ Forex

P

Purchasing Managers Index Services (Eurozone, UK) - Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Châu Âu, Anh)

Là chỉ số đo lường tình hình quản trị sức mua trong lĩnh vực dịch vụ. Một số lượng các doanh nghiệp sẽ được khảo sát về nhiều yếu tố như lao động, sản xuất, đơn đặt hàng mới, giao hàng từ nhà cung ứng và hàng tồn kho. Một báo cáo trên 50 thường cho thấy sự mở rộng, trong khi báo cáo dưới mức 50 thường phản ánh nền kinh tế trì trệ.

Profit/Loss - Lời/Lỗ

Khoản lợi nhuận hoặc thua lỗ "nhận biết được" từ các hoạt động giao dịch của các vị trí lệnh đã đóng, cộng với khoản lợi nhuận hoặc thua lỗ "không nhận biết được từ các vị trí mở đã được giao dịch trên thị trường.

Price Transparency - Minh Bạch Gía

Miêu tả các báo giá mà tất cả các người tham gia thị trường đều có quyền truy cập như nhau.

Premium - Giá Premium

Trong các thị trường tiền tệ, thuật ngữ này miêu tả số lượng mà giá tương lai sẽ vượt qua giá giao ngay.

Position - Vị Thế

Tổng khối lượng nắm giữ ròng của một đồng tiền cho trước.


Political Risk - Rủi Ro Chính Trị

Tiếp xúc với những thay đổi trong chính sách của chính phủ sẽ có những ảnh hưởng bất lợi đến vị trí đặt lệnh của nhà đầu tư.

Pips - Pip

Đơn vị nhỏ nhất của giá đối với bất kỳ loại ngoại tệ nào. Những con số được thêm vào hoặc trừ từ vị trí thập phân thứ tư, tức là 0.0001. Còn được gọi là Điểm (Point).

Personal Income - Thu Nhập Cá Nhân

Đo lường tổng thu nhập hàng năm của một cá nhân, doanh nghiệp và các khoản đầu tư khác nhau. Thu nhập cá nhân là chìa khóa cho chi tiêu cá nhân, chiếm 2/3 GDP trong các nền kinh tế lớn.