Cảnh Báo Rủi Ro: Giao dịch các sản phẩm tài chính sử dụng đòn bẩy tiềm ẩn mức độ rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Thua lỗ có thể vượt qua vốn đầu tư ban đầu. Vui lòng đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro này và thực hiện các biện pháp thích hợp để quản lý rủi ro của bạn.

Những thuật ngữ quan trọng nhất được giải thích trong nghành

Khám phá vô số các điều khoản và định nghĩa tài chính mà mọi nhà giao dịch nên biết.

Thuật Ngữ Forex

W

Wedge Chart Pattern - Mẫu Hình Cây Nêm

Đây là mô hình có giá thu hẹp theo thời gian, trong đó mức giá cao trong nêm tăng thì tăng dần ít hơn, hoặc trong một nêm giảm dần, giá giảm dần nhỏ hơn. Nêm tăng dần thường kết thúc với giá phá đi xuống, và nêm giảm dần thường chấm dứt với giá phá tăng lên.