Cảnh Báo Rủi Ro: Giao dịch các sản phẩm tài chính sử dụng đòn bẩy tiềm ẩn mức độ rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Thua lỗ có thể vượt qua vốn đầu tư ban đầu. Vui lòng đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro này và thực hiện các biện pháp thích hợp để quản lý rủi ro của bạn.

Những thuật ngữ quan trọng nhất được giải thích trong nghành

Khám phá vô số các điều khoản và định nghĩa tài chính mà mọi nhà giao dịch nên biết.

Thuật Ngữ Forex

H

“Hit the bid” - Chấp Nhận Giá Bid

Sự đồng ý để giao dịch mua tại giá chào bán hoặc bán tại giá chào mua.

Hedge - Phòng Ngừa Rủi Ro

Là một vị trí hoặc tổ hợp các vị trí làm giảm rủi ro của vị trí cơ bản của bạn.