Cảnh Báo Rủi Ro: Giao dịch các sản phẩm tài chính sử dụng đòn bẩy tiềm ẩn mức độ rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Thua lỗ có thể vượt qua vốn đầu tư ban đầu. Vui lòng đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro này và thực hiện các biện pháp thích hợp để quản lý rủi ro của bạn.

Những thuật ngữ quan trọng nhất được giải thích trong nghành

Khám phá vô số các điều khoản và định nghĩa tài chính mà mọi nhà giao dịch nên biết.

Thuật Ngữ Forex

G

G7 - Nhóm Nước G7

7 quốc gia công nghiệp hàng đầu gồm Mỹ, Đức, Nhật, Pháp, Anh, Canada, Ý.

Going Long - Vị Thế Mua

Việc mua một cổ phiếu, hàng hoá, hay tiền tệ để đầu tư hoặc đầu cơ.

Going Short - Bán Khống

Việc bán một đồng tiền hoặc sản phẩm tài chính không thuộc quyền sở hữu của người bán.

Gold Certificate - Chứng Chỉ Vàng

Một giấy chứng nhận sở hữu mà các nhà đầu tư vàng thường sử dụng để mua và bán hàng hoá mà không phải giao dịch ký gửi và lưu trữ vàng vật chất.

Gold Contract - Hợp Đồng Vàng

Đơn vị tiêu chuẩn của giao dịch vàng là một hợp đồng, tương ứng với 10 troy ounces.

Good ‘Til Cancelled Order (GTC) - Lệnh Giữ Cho Đến Khi Hủy GTC

Một lệnh mua hoặc bán tại một mức giá cụ thể. Lệnh này được giữ mở cho đến khi được hoàn tất hoặc bị khách hàng huỷ bỏ.

Gross Domestic Product - Tổng Sản Phẩm Nội Địa

Tổng giá trị của xuất khẩu, thu nhập và tiêu dùng được sản xuất bên trong biên giới lãnh thổ của một quốc gia.

Gross National Product - Tổng Sản Lượng Quốc Gia

Tổng sản phẩm quốc nội cộng với số tiền kiếm được từ đầu tư hoặc kinh doanh ở nước ngoài.