Cảnh Báo Rủi Ro: Giao dịch các sản phẩm tài chính sử dụng đòn bẩy tiềm ẩn mức độ rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Thua lỗ có thể vượt qua vốn đầu tư ban đầu. Vui lòng đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro này và thực hiện các biện pháp thích hợp để quản lý rủi ro của bạn.

Những thuật ngữ quan trọng nhất được giải thích trong nghành

Khám phá vô số các điều khoản và định nghĩa tài chính mà mọi nhà giao dịch nên biết.

Thuật Ngữ Forex

S

Support Levels - Mức Hỗ Trợ

Một kỹ thuật được sử dụng trong phân tích kỹ thuật cho thấy mức trần và sàn cụ thể của giá mà tại đó tỷ giá sẽ tự động điều chỉnh. Mức kháng cự thì ngược lại.

Swissy - Đồng Swissy

Tiếng lóng của thị trường đối với đồng Franc Thụy Sĩ.

Stop Loss Order - Lệnh Cắt Lỗ

Một loại lệnh giúp một vị trí đang mở tự động thanh khoản ở một mức giá cụ thể. Thường được sử dụng để giảm thiểu rủi ro thua lỗ nếu thị trường đi ngược lại lệnh vào của nhà đầu tư. Ví dụ, nếu một nhà đầu tư mua USD ở mức 156.27, họ có thể muốn đặt lệnh dừng lỗ tại 155.49, điều này sẽ hạn chế thu lỗ nếu đồng USD mất giá, thậm chí, giá có thể giảm xuống dưới mức 155.49.

Square

Giao dịch mua và bán nằm trong trạng thái cân bằng và vì thế người giao dịch không có vị trí mở nào.

Swap - Phí Qua Đêm

Tiền lãi qua đêm hoặc tái đầu tư (nhận được hoặc phải trả) để có các vị thế mở chạy đến ngày giao dịch tiếp theo.

Spread

Sự chênh lệnh giữa giá mua và giá bán.

Spot Trade - Giao Dịch Giao Ngay

Là giao dịch mua hoặc bán một loại tiền tệ hay hàng hoá để giao ngay lập tức (trái ngược với một ngày trong tương lai). Hợp đồng giao ngay được xử lý bằng hệ thống điện tử.

Spot Price - Giá Giao Ngay

Giá thị trường hiện hành. Thanh toán giao dịch giao ngay thường diễn ra trong vòng hai ngày làm việc.

Spot Market - Thị Trường Giao Ngay

Một thị trường hàng hoá có sẵn, nơi mà các đồng tiền ngoại tệ và hoàng hoá được mua và bán tại mức giá thị trường hiện hành, xử lý ngay tại chỗ và giao dịch ngay lập tức.

Simple Moving Average (SMA) - Đường Trung Bình Đơn Giản

Một mức trung bình đơn giản của một số lượng các thanh giá đã được xác định trước. Ví dụ: biểu đồ chu kỳ 50 ngày SMA thể hiện mức giá đóng cửa trung bình của 50 thanh giá hàng ngày trước đó. Bất kỳ khoảng thời gian nào cũng có thể được áp dụng ở đây.

Short Position - Vị Thế Bán

Một vị trí đầu tư lấy lợi nhuận từ việc thị trường giảm giá. Khi đồng tiền cơ sở trong cặp được bán, vị trí này được gọi là short (vị trí bán).

Settlement - Quyết Toán

Quá trình mà một giao dịch được ghi vào sổ sách và hồ sơ của các bản đối chiếu của một giao dịch. Việc thanh toán các giao dịch tiền tệ có thể hoặc không liên quan đến việc trao đổi thực tế một đồng tiền thật.