Cảnh Báo Rủi Ro: Giao dịch các sản phẩm tài chính sử dụng đòn bẩy tiềm ẩn mức độ rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Thua lỗ có thể vượt qua vốn đầu tư ban đầu. Vui lòng đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro này và thực hiện các biện pháp thích hợp để quản lý rủi ro của bạn.

Những thuật ngữ quan trọng nhất được giải thích trong nghành

Khám phá vô số các điều khoản và định nghĩa tài chính mà mọi nhà giao dịch nên biết.

Thuật Ngữ Forex

U

US Prime Rate - Lãi Suất Cơ Bản Mỹ

Là lãi suất mà các ngân hàng Mỹ sẽ cho các khách hàng doanh nghiệp tín nhiệm vay.

Uptick Rule - Quy Tắc Tăng Giá

Tại Hoa Kỳ, có một quy định là không được bán khống một chứng khoán trừ khi giao dịch cuối cùng có mức giá thấp hơn mức giá bán ra.

Uptick - Tăng Giá

Một báo giá mới với giá cao hơn giá báo trước.

Unrealized Gain/Loss - Lời/Lỗ Tiềm Ẩn

Là mức lời hoặc lỗ về mặt lý thuyết đối với các vị trí mở được định giá theo tỷ giá thị trường hiện tại, theo quyết định của sàn môi giới. Mức Lời/Lỗ chưa thực hiện được sẽ trở thành lợi nhuận/khoản lỗ khi lệnh được đóng.

Unemployment Rate - Tỉ Lệ Thất Nghiệp

Đo lường tổng số người lao động thất nghiệp và tích cực tìm kiếm việc làm, tỷ lệ này được đo bằng tỷ lệ phần trăm của lực lượng lao động.