Cảnh Báo Rủi Ro: Giao dịch các sản phẩm tài chính sử dụng đòn bẩy tiềm ẩn mức độ rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Thua lỗ có thể vượt qua vốn đầu tư ban đầu. Vui lòng đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro này và thực hiện các biện pháp thích hợp để quản lý rủi ro của bạn.

Những thuật ngữ quan trọng nhất được giải thích trong nghành

Khám phá vô số các điều khoản và định nghĩa tài chính mà mọi nhà giao dịch nên biết.

Thuật Ngữ Forex

D

Discount Rate - Lãi Suất Chiết Khấu

Lãi suất mà một tổ chức nhận tiền gửi (thường là ngân hàng thương mại, quỹ tiết kiệm) được quy định để vay các khoản vay ngắn hạn trực tiếp từ Ngân hàng Dự trữ Liên bang.

Devaluation - Phá Giá Tiền Tệ

Việc điều chỉnh theo xu hướng giảm của giá tiền tệ, thông thường được công bố bởi các thông cáo chính thức.

Derivative - Phái Sinh

Là hợp đồng thay đổi giá trị trong mối tương quan với chuyển động giá của một loại chứng khoán, hợp đồng tương lại hoặc các sản phẩm hiện vật khác. Option là sản phẩm phái sinh phổ biến nhất.

Depreciation - Khấu Hao

Sự giảm giá trị của một loại tiền tệ do các động lực từ thị trường.

Delivery - Giao Hàng

Một giao dịch FX mà cả hai bên đều tạo ra và thực hiện việc chuyển giao thật sự đối với loại tiền tệ được giao dịch.

Deficit - Thâm Hụt Ngân Sách

Số dư âm của cán cân thương mại hoặc cán cân thanh toán.

Dealer - Nhà Tạo Lập

Một cá nhân hoặc một công ty hoạt động với tư cách là người đứng đầu hoặc đối tác của một giao dịch tài chính. Người đứng đầu giữ một phía của một vị trí lệnh, hy vọng kiếm được lợi nhuận (spread/profit) bằng cách đóng vị trí trong một giao dịch tiếp theo với bên khác. Ngược lại, một nhà môi giới là một cá nhân hoặc công ty hoạt động như một trung gian, giúp người mua và người bán khớp lệnh với nhau để thu lợi nhuận thông qua một khoản phí trung gian hoặc hoa hồng.

Day Trader

Nhà giao dịch đầu cơ nắm giữ các lệnh giao dịch đối với sản phẩm hàng hoá mà sẽ được thanh lý trước khi kết thúc ngày giao dịch.